Asiakkaamme

Intohimolla ja ilolla toteutettuja muutosjohtamisen asiakaskumppanuuksia!

Dazzle on toteuttanut satoja muutosjohtamisen ja uudistumisen kumppanuuksia ja projekteja yrityksille ja organisaatioille. Olemme innovatiivinen, luotettava ja osaava muutosjohtamisen kumppani.

Jokainen yritys, organisaatio ja yhteisö on ainutlaatuinen erilaisine tarpeineen. Siksi luomme parhaat ratkaisut yhdessä kunkin asiakkaamme kanssa.

Asiakkaitamme

Innovointi ja palvelumuotoilu

Strategian luonti ekosysteemi laajasti osallistaen

Johtoryhmän key note ja ideapaja

Strategian ja uuden toimintamallin käytäntöön viennin vahvistaminen dialogisella menetelmällä.

Strategian luonti hallituksen ja eri sidosryhmien kanssa osallistavia menetelmiä hyödyntäen.

Strategian luonti koko henkilöstön osallistavilla menetelmillä

Strategian käytäntöön vienti dialogimenetelmällä ja osallistavan toimintakulttuurin vahvistaminen sekä päivittäisjohtamisen tukeminen erilaisilla dialogityökaluilla.

Yhtenäisen Sweco-toimintakulttuurin vahvistaminen dialogisella menetelmällä ja johtoryhmien valmennukset.

Maintpartner

Uuden prosessin ja toimintatapojen käyttöönoton tukeminen dialogipelin avulla.

Koko henkilöstön asiakaslähtöisen myyntikulttuurin vahvistaminen dialogisilla menetelmällä.

Strateginen tuoteinnovointi ja konseptointi sekä innovointikyvykkyyden kehittäminen.

Koko henkilöstön osallistaminen strategian toiminnallistamiseen dialogipelin avulla.

LATU (työelämän laadulla tuottavuutta) -hanke: henkilöstölähtöisen ‘Lupa tehdä toisin’ -kehittämismallin luominen ja käyttöönotto 5 kuntaorganisaatiossa.

Uuden asiakaspalvelujärjestelmän ja prosessin käyttöönoton tukeminen dialogisella menetelmällä. Samalla uudistettiin toimintatapoja ja yhteistyötä eri toimintojen välillä.

Eri toimintojen välisen yhteistyön kehittäminen ja WE CARE- toimintakulttuurin vahvistaminen dialogisella menetelmällä

Valmentavan johtamisen työkirjan ja työkalujen yhteissuunnittelu ja tuottaminen

Strategian luonti henkilöstö ja sidosryhmät osallistaen

Virtuaalisen esihenkilöiden valmennusohjelman fasilitointi

Strategiatyön fasilitointi ja elävän strategiaprosessin yhteismuotoilu ja simulointi

Opiskelijalähtöisen opettajuuden kehittäminen variassa

Opiskelijalähtöisen opettajuuden kehittäminen variassa

Opiskelijalähtöisen opettajuuden kehittäminen variassa

Tulevaisuuden tapa tehdä töitä uusissa toimitiloissa-lautapeli

Yhtenäisen toimintakulttuurin vahvistaminen integraatiotilanteessa dialogimenetelmää hyödyntäen

Strategian käytäntöön vienti dialogisella menetelmillä

Strategian käytäntöön vienti dialogisella menetelmillä

Työn tulevaisuus ja suorituksen johtamisen peli

Itse- ja yhteisöohjautuvan kulttuurin vahvistaminen dialogisen prosessin avulla

Uusien esihenkilöiden valmennusohjelma

Aalto ITS:n strategian ja strategiaprosessin käytäntöön vientiä dialogimenetelmällä

Asiakaslähtöisyyden vahvistaminen koko organisaatiossa

Ramirentin johtamisen periaatteiden mahdollistaminen dialogisesti

Henkilöstökyselyn tulosten läpikäynti ja kehityssuunnitelman tekeminen dialogimenetelmällä

Asiakkailta kuultua

Tämä on innovatiivisinta missä tähän mennessä oon ollut mukana tässä organisaatiossa.
– tiimin jäsen, Keusote
Tuo enemmän systematiikkaa TYT-prosessiin. Näkyväksi tekeminen on avainasemassa.
– esihenkilö, Prisma Iso Omena
”Hyvät harjoitukset: aina on hyvä ymmärtää kokonaiskuva ja miten se liittyy käytäntöön.”
Esihenkilö Huhtamäellä, Leader’s imprint – ohjelma
Dialoginen työskentely oli erittäin pidettyä ja monet tiimit ovat halunneet tehdä alustan harjoituksen uudelleen. Ne myös loivat pohjan, josta oli hyvä jatkaa erilaisia kehitystoimenpiteitä. Koko henkilöstön strategian lukutaito on selvästi kehittynyt.
Nina Perttula, HR Manager Kuusakoski Oy
Dazzlen dialogialustat tukevat Keudassa tiimeissä tehtävän työn yhdenmukaisuutta. Dialogi on mielestäni ainoa keino organisaation osaamisen kehittämisessä osallistavalla tavalla. Dialogialustojen visuaaliset ja monimuotoiset tehtävät tukevat monikanavaista oppimista.
Arja Koli, koulutusjohtaja, vararehtori Keuda
Teema ja dialogimenetelmä otettiin meillä erittäin positiivisesti vastaan ja ydin tuli hyvin selville. Aihe koettiin tärkeäksi. Dialogityökalu oli havainnollistava ja jokainen uskalsi puhua vuorollaan.
Vuoromestari, Outokummun Tornion tehdas, Monimuotoisuus ja osallisuus

Ota yhteyttä, niin rakennetaan yhdessä parempia tulevaisuuksia yrityksellesi ja asiakkaillesi.