Asiakkaamme

Intohimolla ja ilolla toteutettuja muutosjohtamisen asiakaskumppanuuksia!

Dazzle on toteuttanut satoja muutosjohtamisen ja uudistumisen kumppanuuksia ja projekteja yrityksille ja organisaatioille. Olemme innovatiivinen, luotettava ja osaava muutosjohtamisen kumppani.

Jokainen yritys, organisaatio ja yhteisö on ainutlaatuinen erilaisine tarpeineen. Siksi luomme parhaat ratkaisut yhdessä kunkin asiakkaamme kanssa.

Asiakkaitamme

Innovointi ja palvelumuotoilu

Strategian luonti ekosysteemi laajasti osallistaen

Johtoryhmän key note ja ideapaja

Strategian ja uuden toimintamallin käytäntöön viennin vahvistaminen dialogisella menetelmällä.

Strategian luonti hallituksen ja eri sidosryhmien kanssa osallistavia menetelmiä hyödyntäen.

Strategian luonti koko henkilöstön osallistavilla menetelmillä

Strategian käytäntöön vienti dialogimenetelmällä ja osallistavan toimintakulttuurin vahvistaminen sekä päivittäisjohtamisen tukeminen erilaisilla dialogityökaluilla.

Yhtenäisen Sweco-toimintakulttuurin vahvistaminen dialogisella menetelmällä ja johtoryhmien valmennukset.

Maintpartner

Uuden prosessin ja toimintatapojen käyttöönoton tukeminen dialogipelin avulla.

Koko henkilöstön asiakaslähtöisen myyntikulttuurin vahvistaminen dialogisilla menetelmällä.

Strateginen tuoteinnovointi ja konseptointi sekä innovointikyvykkyyden kehittäminen.

Koko henkilöstön osallistaminen strategian toiminnallistamiseen dialogipelin avulla.

LATU (työelämän laadulla tuottavuutta) -hanke: henkilöstölähtöisen ‘Lupa tehdä toisin’ -kehittämismallin luominen ja käyttöönotto 5 kuntaorganisaatiossa.

Uuden asiakaspalvelujärjestelmän ja prosessin käyttöönoton tukeminen dialogisella menetelmällä. Samalla uudistettiin toimintatapoja ja yhteistyötä eri toimintojen välillä.

Eri toimintojen välisen yhteistyön kehittäminen ja WE CARE- toimintakulttuurin vahvistaminen dialogisella menetelmällä

Valmentavan johtamisen työkirjan ja työkalujen yhteissuunnittelu ja tuottaminen

Strategian luonti henkilöstö ja sidosryhmät osallistaen

Virtuaalisen esihenkilöiden valmennusohjelman fasilitointi

Strategiatyön fasilitointi ja elävän strategiaprosessin yhteismuotoilu ja simulointi

Opiskelijalähtöisen opettajuuden dialoginen kehittäminen Hyriassa

Opiskelijalähtöisen opettajuuden dialoginen kehittäminen Omniassa

Opiskelijalähtöisen opettajuuden dialoginen kehittäminen Variassa

Tulevaisuuden tapa tehdä töitä uusissa toimitiloissa-lautapeli

Yhtenäisen toimintakulttuurin vahvistaminen integraatiotilanteessa dialogimenetelmää hyödyntäen

Strategian käytäntöön vienti dialogisella menetelmällä

Strategian käytäntöön vienti dialogisella menetelmällä

Työn tulevaisuus ja suorituksen johtamisen peli

Itse- ja yhteisöohjautuvan kulttuurin vahvistaminen dialogisen prosessin avulla

Uusien esihenkilöiden valmennusohjelma

Aalto ITS:n strategian ja strategiaprosessin käytäntöön vientiä dialogimenetelmällä

Asiakaslähtöisyyden vahvistaminen koko organisaatiossa

Ramirentin johtamisen periaatteiden mahdollistaminen dialogisesti

Asiakkailta kuultua

Dialogityöpajat koetaan odotukset ylittävinä ja niissä syntyvä hyvä feelis ruokkii innostusta yhteiseen kehittämis- ja kokeilutyöhön.
Esihenkilö, Helsingin sotepe
”Hyvät harjoitukset: aina on hyvä ymmärtää kokonaiskuva ja miten se liittyy käytäntöön.”
Esihenkilö Huhtamäellä, Leader’s Imprint -ohjelma
Nyt kaikki on päässeet vaikuttamaan. Kun ihmiset puhuvat työkaverien kesken, keskustelu on avoimempaa. Aiemmin kaikki eivät ole joko halunneet tai päässeet kommentoimaan – tämä on työntekijöille mukavampaa.
– esihenkilö, Prisma Iso Omena
Tilannekortit olivat erittäin hyviä ja keskustelu niistä antoi vastauksia joihinkin vaikeimpiin johtamistilanteisiin
Esihenkilö Valmetilla, Valmetin tie eteenpäin- johtamisen kehittäminen
Dazzlen dialogialustat tukevat Keudassa tiimeissä tehtävän työn yhdenmukaisuutta. Dialogi on mielestäni ainoa keino organisaation osaamisen kehittämisessä osallistavalla tavalla. Dialogialustojen visuaaliset ja monimuotoiset tehtävät tukevat monikanavaista oppimista.
Arja Koli, koulutusjohtaja, vararehtori Keuda
Tämä on innovatiivisinta missä tähän mennessä oon ollut mukana tässä organisaatiossa.
– tiimin jäsen, Keusote

Ota yhteyttä, niin rakennetaan yhdessä parempia tulevaisuuksia yrityksellesi ja asiakkaillesi.