Asiakkaamme

Jo yli 300 intohimolla ja ilolla toteutettua muutosjohtamisen asiakaskumppanuutta!

Dazzle on toteuttanut satoja muutosjohtamisen ja uudistumisen kumppanuuksia ja projekteja yrityksille ja organisaatioille. Olemme innovatiivinen, luotettava ja osaava muutosjohtamisen kumppani.

Jokainen yritys, organisaatio ja yhteisö on ainutlaatuinen erilaisine tarpeineen. Siksi luomme parhaat ratkaisut yhdessä kunkin asiakkaamme kanssa.

Asiakkaitamme

Innovointi ja palvelumuotoilu

Strategian luonti ekosysteemi laajasti osallistaen

Johtoryhmän key note ja ideapaja metaversumista ja tekoälystä

Strategian luonti hallituksen ja eri sidosryhmien kanssa osallistavia menetelmiä hyödyntäen.

Strategian luonti koko henkilöstön osallistavilla menetelmillä

Strategian käytäntöön vienti dialogimenetelmällä ja osallistavan toimintakulttuurin vahvistaminen sekä päivittäisjohtamisen tukeminen erilaisilla dialogityökaluilla.

Yhtenäisen Sweco-toimintakulttuurin vahvistaminen dialogisella menetelmällä ja johtoryhmien valmennukset.

Maintpartner

Uuden prosessin ja toimintatapojen käyttöönoton tukeminen dialogipelin avulla.

Koko henkilöstön asiakaslähtöisen myyntikulttuurin vahvistaminen dialogisilla menetelmällä.

Strateginen tuoteinnovointi ja konseptointi sekä innovointikyvykkyyden kehittäminen.

Koko henkilöstön osallistaminen strategian toiminnallistamiseen dialogipelin avulla.

LATU (työelämän laadulla tuottavuutta) -hanke: henkilöstölähtöisen ‘Lupa tehdä toisin’ -kehittämismallin luominen ja käyttöönotto 5 kuntaorganisaatiossa.

Uuden asiakaspalvelujärjestelmän ja prosessin käyttöönoton tukeminen dialogisella menetelmällä. Samalla uudistettiin toimintatapoja ja yhteistyötä eri toimintojen välillä.

Eri toimintojen välisen yhteistyön kehittäminen ja WE CARE- toimintakulttuurin vahvistaminen dialogisella menetelmällä

Valmentavan johtamisen työkirjan ja työkalujen yhteissuunnittelu ja tuottaminen

Strategian luonti henkilöstö ja sidosryhmät osallistaen

Virtuaalisen esihenkilöiden valmennusohjelman fasilitointi

Strategiatyön fasilitointi ja elävän strategiaprosessin yhteismuotoilu ja simulointi

Opiskelijalähtöisen opettajuuden dialoginen kehittäminen Hyriassa

Opiskelijalähtöisen opettajuuden dialoginen kehittäminen Omniassa

Opiskelijalähtöisen opettajuuden dialoginen kehittäminen Variassa

Tulevaisuuden tapa tehdä töitä uusissa toimitiloissa-lautapeli

Yhtenäisen toimintakulttuurin vahvistaminen integraatiotilanteessa dialogimenetelmää hyödyntäen

Strategian käytäntöön vienti dialogisella menetelmällä

Strategian käytäntöön vienti dialogisella menetelmällä

Työn tulevaisuus ja suorituksen johtamisen peli

Itse- ja yhteisöohjautuvan kulttuurin vahvistaminen dialogisen prosessin avulla

Uusien esihenkilöiden valmennusohjelma

Aalto IT:n strategian ja strategiaprosessin käytäntöön vientiä dialogimenetelmällä

Asiakaslähtöisyyden vahvistaminen koko organisaatiossa

Ramirentin johtamisen periaatteiden mahdollistaminen dialogisesti

Asiakkailta kuultua

On loistava työkalu – oikein käytettynä tällä saa paljon enemmän irti kuin slide showsta.
esihenkilö HOK-Elanto
Nyt kaikki on päässeet vaikuttamaan. Kun ihmiset puhuvat työkaverien kesken, keskustelu on avoimempaa. Aiemmin kaikki eivät ole joko halunneet tai päässeet kommentoimaan – tämä on työntekijöille mukavampaa.
– esihenkilö, Prisma Iso Omena
Tuo enemmän systematiikkaa TYT-prosessiin. Näkyväksi tekeminen on avainasemassa.
– esihenkilö, Prisma Iso Omena
Dialoginen työskentely oli erittäin pidettyä ja monet tiimit ovat halunneet tehdä alustan harjoituksen uudelleen. Ne myös loivat pohjan, josta oli hyvä jatkaa erilaisia kehitystoimenpiteitä. Koko henkilöstön strategian lukutaito on selvästi kehittynyt.
Nina Perttula, HR Manager Kuusakoski Oy
Dialogialustoja on kehuttu meillä alusta asti. Ne toimivat hyvin meidän tavoitteen eteenpäin viemiseen.
Tanja Hiilinen-Häsä, Keusoten toimintakulttuurin uudistamisesta vastaava projektipäällikkö
Tilannekortit olivat erittäin hyviä ja keskustelu niistä antoi vastauksia joihinkin vaikeimpiin johtamistilanteisiin
Esihenkilö Valmetilla, Valmetin tie eteenpäin- johtamisen kehittäminen