Glaston

Glaston yhtenäinen toimintakulttuuri

Glaston Oyj Abp on globaali edelläkävijä lasinjalostuksen teknologioissa ja palveluissa. Vuonna 2019 Glaston osti saksalais-sveitsiläisen Bystronic glass:in, ja kaupan myötä Glastonin henkilöstömäärä yli kaksinkertaistui.

One Glaston –toimintakulttuurin kehittämis – ohjelman keskiössä olivat esihenkilöiden virtuaaliset dialogipajat, joissa he pääsivät keskustelemaan ja ratkomaan tehtäviä uusien kollegojen kanssa Glastonin uudesta brändistä, arvoista sekä yhtenäisistä tavoista toimia. Esihenkilöt saivat myös ohjeistuksen sekä konkreettiset työkalut (virtuaaliset ja fyysiset) omien tiimien osallistamiseen vastaavista teemoista. Glastonin ja entisen Bystronicin johoryhmän jäsenet toimivat kansamme yhteissuunnittelukumppaneina koko ohjelman ajan.

Hyvä valmistautuminen, selkeä informaatio ja hyvät dialogiharjoitukset. Pienryhmädialogi toi meidät lähemmäksi toisiamme kollegoiden kanssa, joita emme olisi koskaan tavanneet normaalissa päivittäisessä työssä. Tämä on täydellinen esimerkki ”One Glaston”-ihanteista. Jos olemme kaikki yhtä Glastonia, meidän on työskenneltävä yhdessä ja tehtävä yhteistyötä.
ryhmä Glastonin esihenkilöitä

Aikaansaannoksia:

  • Ohjelman yhteismuotilussa Glastonin johtoryhmän kanssa rakennettiin samalla luottamusta ja yhteistä näkemystä ryhmän jäsenten välille mikä on One Glaston.
  • Virtuaalinen dialogityö mahdollisti eri puolilla maailmaa toimivien esihenkilöiden tutustumisen ja dialogitehtävien yhdessä ratkaiseminen rakensi luottamusta eri toimintakulttuureista tulevien ihmisten välillä. Tämä edisti yhteisen kulttuurin ja toimintatapojen syntymistä.
  • Dialogimenetelmän ja -prosessin ansiosta koko organisaatio: johtoryhmä, esihenkilöt ja muu henkilöstö saatiin mukaan yhteisen toimintakulttuurin luomiseen ja sisäistämiseen tehokkaasti ja vaikuttavasti .