Palvelut / Dialoginen uudistuminen

Ota jokainen mukaan näkemään, tekemään ja elämään parempia tulevaisuuksia!

Yhdessä. Dialogisella uudistumisella ja muutosjohtamisella!

Dialoginen uudistuminen ja muutosjohtaminen

Dazzlen ainutlaatuisilla dialogisen uudistumisen ja muutosjohtamisen työkaluilla saadaan ihmiset mukaan innostavalla ja vaikuttavalla tavalla. Työskentelemme tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa, varmistaaksemme vaikuttavuuden, parhaat ja käytännönläheiset ratkaisut ja toimintakulttuurin aidon uudistumisen.

Dialogisella uudistumisella:


Tehdään vaikuttavampaa muutosjohtamista


Saadaan arvot aidosti ohjaamaan toimintaa


Luodaan parempi strategia ja saadaan se toteutumaan käytännössä


Lisätään itse- ja yhteisöohjautuvuutta

Otetaan monimuotoisuus ja osallisuus voimavaraksi

Luodaan uutta toimintakulttuuria

Luodaan mahdollistava johtamiskulttuuri

Edistetään tehokkaasti monia erilaisia strategisia teemoja

Uudistumisen elementit

Aitoa uudistumista tapahtuu dialogin, kokeilujen ja oppimisen kautta. Ensin täytyy sekä järjen että tunteen tasolla ymmärtää, miksi ylipäätään kannattaa uudistua ja mitä uudistuminen tarkoittaa meille, yritykselle, asiakkaille ja maailmalle. Lisäksi tarvitaan rohkeutta kokeilla ja oppia uusia asioita ja toimintatapoja. Tätä tuetaan kannustavalla ja turvallisella ilmapiirillä sekä motivoivalla seurannalla. Dialogisella uudistumisella tuetaan edellämainittuja elementtejä vaikuttavasti ja innostavasti.

Järki ja sydän

Tarvitaan ymmärrystä sekä hyväksymistä järjen ja tunteen tasolla.

Rohkeus kokeilla ja oppia

Tarvitaan kannustusta, rohkeutta ja turvallinen ilmapiiri, jotta voimme kokeilla ja oppia uusia toimintatapoja.

Motivoiva seuranta

Tarvitaan motivoivaa seurantaa, jotta uudistuneet toimintatavat juurtuvat arkeen.

Dazzlen dialogisen uudistumisen menetelmä

Dazzlen erityisosaamista ovat dialogisen uudistumisen ja muutosjohtamisen menetelmä, prosessit ja työkalut, joilla aikaansaadaan systeemistä muutosta organisaatiossa ja toimintakulttuurissa. Yhdessä! Dialoginen uudistuminen voidaan toteuttaa virtuaalisesti, hybridinä tai kasvokkain.

Dazzlen dialogisen uudistumisen ja muutosjohtamisen menetelmä:


Saa kaikki aktiivisiksi osallistujiksi yhteiseen dialogiin ja muutokseen.


Skaalautuu joustavasti yksittäisistä tiimeistä koko organisaatioon.


Saa aikaan aitoa muutosta ajattelussa ja jättää pysyvämmän muistijäljen.


Helppo hyödyntää organisaatiossa sisäisesti, esihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimesta (train-the-trainer).


Nopeuttaa organisaation muutosta kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti.


Hyödyntää vaikuttavaa ja innostavaa vertaisoppimista.

Dazzlen dialogisen uudistumisen menetelmä, prosessit ja työkalut ovat pedagogisesti suunniteltuja ja käytännönläheisiä. Ne sisältävät organisaatiolle ajankohtaiseen kehittymisteemaan liittyvää informaatiota ja tehtäviä, joihin etsitään ratkaisuja pienryhmissä dialogin avulla.

Dialoginen muutosjohtaminen

Dialogisen uudistumisen menetelmän avulla voidaan edistää organisaatiollesi strategisesti tärkeitä ja ajankohtaisia tavoitteita ja teemoja.
Dialogimateriaalit voidaan kääntää eri kielille, jolloin saadaan yhtenäinen viesti ja asioiden käsittelytapa läpi koko organisaation.

LUE LISÄÄ blogistamme: