tulevaisuusilo

Näe. Tee. Elä. Parempia tulevaisuuksia ja maailmoja. Yhdessä.

Mitä on tulevaisuusilo?

Tulevaisuusilo on yritysten, yhteisöjen ja yksilöiden kykyä nähdä, tehdä ja elää parempia tulevaisuuksia. Tulevaisuusilo on myös resilienssin vahvistamista ja älykästä varautumista huonoimpiin tulevaisuuksiin.

Miksi tulevaisuusiloa tarvitaan?

Lisääntyvien kriisien, uhkien, epävarmuuksien ja synkkien tulevaisuuskuvien keskellä maailma ja ihmiset tarvitsevat tulevaisuusiloa enemmän kuin koskaan. Jos emme kykene näkemään parempia tulevaisuuksia, emme pysty niitä rakentamaankaan.

Mitä hyötyä tulevaisuusilosta on?

Tulevaisuusilon avulla voimme suunnata ihmisten ja organisaatioiden energiat mahdollisuuksiin, aktiiviseen toimijuuteen, innovatiivisuuteen ja älykkääseen yhteistyöhön parempien tulevaisuuksien rakentamiseksi asiakkaille, sidosryhmille, henkilöstölle, yritykselle ja omistajille sekä yhteiskunnalle ja ympäristölle. Tavoitteena hyvinvoiva planeetta, ihminen, yritykset ja yhteiskunta.

Kenelle?

Yrityksille, yhteisöille ja yksilöille, jotka haluavat aidosti uudistua ja kasvaa sekä nähdä ja tehdä parempia tulevaisuuksia.

Miten?

Tarjoamme yrityksille ja yhteisöille tietoa, taitoja, työkaluja, toimintamalleja ja tukea tulevaisuusilon rakentamiseen. Tulevaisuusiloa rakennetaan yhdessä ja jatkuvalla dialogilla koko tiimin, yrityksen, organisaation tai ekosysteemin kanssa. Tulevaisuusilon palveluitamme ovat ennakointi-, strategia- ja innovointityö ja dialogisen muutosjohtamisen menetelmä.

”The joy of the future lies in the endless possibilities it holds, waiting to be explored and discovered by those who are brave enough to embrace it.“ by OpenAI ChatGPT


Tulevaisuusilon 11 periaatetta!

1.

Tulevaisuusiloa tehdään yhdessä. Dialogisesti.

Jokainen meistä on aktiivinen toimija ja voi vaikuttaa tulevaisuuksiin! Parempien tulevaisuuksien näkeminen ja tekeminen tapahtuu aktiivisessa dialogissa ja monimuotoisesti eri ihmisten, toimijoiden, asiakkaiden ja ekosysteemien kanssa.

2.

Varaudu huonompiin tulevaisuuksiin

On tärkeää varautua myös huonompiin tulevaisuuksiin ja vahvistaa yksilöiden, yhteisöjen, yritysten ja yhteiskuntien resilienssiä.

3.

Näe, tee ja elä parempia tulevaisuuksia

Parempia tulevaisuuksia on ensin nähtävä, jotta niitä voi tehdä ja elää. Ajattele pidemmälle, laajemmalle ja systeemisesti. Hyödynnä ennakointia, luotaa vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ja skenaarioita. Hyödynnä moniymmärrystä, eli systeemistä tulevaisuus-, kestävyys-, asiakas-, sidosryhmä- ja kilpailuymmärrystä. Visioi parempia tulevaisuuksia. Luo elävä strategia.

4.

Luo uudistavaa arvoa ja kasvua

Vahvista kestävyyttä, luo uudistavaa arvoa ja kasvata nettovaikuttavuutta. Luo enemmän ja laajempaa arvoa yksilöille, yhteisöille, yrityksille, yhteiskunnalle ja ympäristölle. Hyödynnä uudet arvonluonnin mahdollisuudet ja keinot, uusia toimintamalleja sekä ekosysteemejä ja alustataloutta.

5.

Kirkasta olemassaolon tarkoitus

Kirkasta yrityksesi, yhteisösi ja sinun oma olemassaolon tarkoituksesi. Ota ihmis- ja maailmalähtöisyys keskiöön. Luo yhteinen tulevaisuusilon tarina.

6.

Paranna nykyistä. Luo uutta. Keksi itsesi uudelleen.

Paranna nykyisin hyvin toimivaa ja luovu siitä, mikä ei vie kohti parempia tulevaisuuksia. Luo rinnalle uusia tuoteita, palveluja, kokemuksia ja liiketoimintamalleja. Tarvittaessa keksi itsesi ja yrityksesi uudelleen.

7.

Hyödynnä ihmisten, teknologioiden, metaversumin ja tekoälyn paras potentiaali (#yhteisäly)

Hyödynnä intohimoisten ihmisten ja uusien teknologioiden, kuten tekoälyn, metaversumin ja datan paras potentiaali. Hyödynnä #yhteisäly, eli yksilön, yhteisön ja koneiden äly ja uudet toimintamallit.

8.

Luo yhteisöohjautuva, oppiva ja uudistuva toimintakulttuuri sekä erinomainen työntekijä (EX) ja asiakaskokemus (CX)

Ota henkilöstö, asiakkaat ja sidosryhmät aktiiviseen ja jatkuvaan tulevaisuusdialogiin. Ota kaikki mukaan yhteiselle oppimis- ja uudistumismatkalle. Vahvista itse- ja yhteisöohjautuvuutta sekä erinomaista työntekijä- ja asiakaskokemusta, yhteisöllisyyttä ja psykologista turvallisuutta.

9.

Sytytä sydän ja sielu sekä aktivoi järki ja kädet

Sytytä sydän ja sielu merkityksellisellä olemassaolon tarkoituksella, innostavalla visiolla ja parempien tulevaisuuksien näkemisellä. Aktivoi järki ja kädet innostavilla tavoitteilla, itse- ja yhteisöohjautuvuudella ja vastuulla sekä konkreettisilla dialogisilla työkaluilla ja prosesseilla. Suuntaa energia mahdollisuuksiin, toimintaan ja uuden kokeiluun.

10.

Avarra ajattelua ja hyödynnä tulevaisuusilon, kasvun ja vaikuttavuuden mindset

Kaikki lähtee ajattelusta. Avarra ja haasta omaa ja muiden ajattelua. Rakenna tulevaisuusilon, kasvun ja vaikuttavuuden (growth and impact) mindset.

11.

Omistajat, hallitus ja johto (OHJ) tulevaisuusilon ja uudistavan arvonluonnin arkkitehteina

Osaavat ja uudistavaa arvoa luovat omistajat, hallitus ja johtoryhmä ovat keskeisiä toimijoita tulevaisuusilon rakentamisessa. Omistajien selkeä tahtotila ja omistajastrategia luovat puitteet koko yrityksen olemassaolon tarkoitukselle, visiolle ja strategialle. OHJ:n sujuva yhteistyö ja jatkuva tulevaisuusdialogi vauhdittaa uudistumista ja arvonluontia.

Ota yhteyttä, niin rakennetaan yhdessä parempia tulevaisuuksia yrityksellesi ja asiakkaillesi.