tulevaisuusilo

Näe. Tee. Elä. Parempia tulevaisuuksia ja maailmoja. Yhdessä.

Miksi tulevaisuusiloa tarvitaan

Mitä hyötyä tulevaisuusilosta on?

Kenelle?

”The joy of the future lies in the endless possibilities it holds, waiting to be explored and discovered by those who are brave enough to embrace it.“ by OpenAI ChatGPT


Tulevaisuusilon 11 periaatetta!

1.

Tulevaisuusiloa tehdään yhdessä. Dialogisesti.

Jokainen meistä on aktiivinen toimija ja voi vaikuttaa tulevaisuuksiin! Parempien tulevaisuuksien näkeminen ja tekeminen tapahtuu aktiivisessa dialogissa ja monimuotoisesti eri ihmisten, toimijoiden, asiakkaiden ja ekosysteemien kanssa.

2.

Varaudu huonompiin tulevaisuuksiin

On tärkeää varautua myös huonompiin tulevaisuuksiin ja vahvistaa yksilöiden, yhteisöjen, yritysten ja yhteiskuntien resilienssiä.

3.

Näe, tee ja elä parempia tulevaisuuksia

Parempia tulevaisuuksia on ensin nähtävä, jotta niitä voi tehdä ja elää. Ajattele pidemmälle, laajemmalle ja systeemisesti. Hyödynnä ennakointia, luotaa vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ja skenaarioita. Hyödynnä moniymmärrystä, eli systeemistä tulevaisuus-, kestävyys-, asiakas-, sidosryhmä- ja kilpailuymmärrystä. Visioi parempia tulevaisuuksia. Luo elävä strategia.

4.

Luo uudistavaa arvoa ja kasvua

Vahvista kestävyyttä, luo uudistavaa arvoa ja kasvata nettovaikuttavuutta. Luo enemmän ja laajempaa arvoa yksilöille, yhteisöille, yrityksille, yhteiskunnalle ja ympäristölle. Hyödynnä uudet arvonluonnin mahdollisuudet ja keinot, uusia toimintamalleja sekä ekosysteemejä ja alustataloutta.

5.

Kirkasta olemassaolon tarkoitus

Kirkasta yrityksesi, yhteisösi ja sinun oma olemassaolon tarkoituksesi. Ota ihmis- ja maailmalähtöisyys keskiöön. Luo yhteinen tulevaisuusilon tarina.

6.

Paranna nykyistä. Luo uutta. Keksi itsesi uudelleen.

Paranna nykyisin hyvin toimivaa ja luovu siitä, mikä ei vie kohti parempia tulevaisuuksia. Luo rinnalle uusia tuoteita, palveluja, kokemuksia ja liiketoimintamalleja. Tarvittaessa keksi itsesi ja yrityksesi uudelleen.

7.

Hyödynnä ihmisten, teknologioiden, metaversumin ja tekoälyn paras potentiaali (#yhteisäly)

Hyödynnä fyysinen, digitaalinen ja virtuaalinen & metaversumi + data
Hyödynnä yksilön, yhteisön ja koneiden älyä ja luovuutta (=#yhteisäly)

8.

Luo yhteisöohjautuva ja oppiva toimintakulttuuri sekä erinomainen työntekijä (EX) ja asiakaskokemus (CX)

Tulevaisuusilo on kaikkien asia. Parasta osallisuuden kokemusta luodaan jatkuvalla yhteisellä dialogilla. Ota kaikki mukaan yhteiselle oppimismatkalle. Samalla vahvistat erinomaista työntekijä- ja asiakaskokemusta.

9.

Sytytä sydän ja sielu sekä aktivoi järki ja kädet

Sydän ja sielu sytytetään merkityksellisellä olemassaolon tarkoituksella ja parempien tuelvaisuuksien näkemisellä. Järki ja kädet aktivoidaan innostavilla tavoitteilla ja konkreettisilla dialogisilla työkaluilla ja prosesseilla. Suuntaa siis energia mahdollisuuksiin ja toimintaan.

10.

Avarra ajattelua ja hyödynnä Tulevaisuusilo- & Growth impact mindset

11.

Omistajat, hallitus ja johto (OHJ) tulevaisuusilon ja uudistavan arvonluonnin arkkitehteina
osaavat omistajat, selkeä omistajastrategia ja arvoa luova hallitus

Ota yhteyttä, niin rakennetaan yhdessä parempia tulevaisuuksia yrityksellesi ja asiakkaillesi.