palvelut/metaversumi

Hyödynnä Metaversumin, tekoälyn ja #yhteisälyn supervoimat! 

Tilaa uutuuskirja:

Metaversumi! Matkaopas johdolle, hallitustyöläisille, omistajille ja uudistajille

Tilaa yrityksellesi, organisaatiollesi, johtoryhmällesi tai tiimillesi ’Metaversumi ja tekoäly’ -esitys tai -ideapaja. Tilaa myös uusi kirja ’Metaversumi! Matkaopas johdolle, hallitustyöläisille, omistajille ja uteliaille!’

Metaversumi on jättimäinen murros, joka voi potentiaalisesti olla jopa internettiä ja digitalisaation aiempia aaltoja isompi!

Tilaa ’Metaversumi ja tekoäly’ -esitys tai ideapaja!

Tilaa Keynote-esitys: kesto 30-90 min Hinta 1.800 € + alv.

Esityksen sisältöä ja teemoja (esimerkki, räätälöidään tilaajan kanssa)

  • Mitä on Metaversumi, web3 ja tekoäly? Miksi yritysten, johdon, hallitustyöläisten ja tiimien kannattaa olla niistä kiinnostuneita?
  • Miten Metaversumi ja tekoäly voivat vaikuttaa yritysten ja ihmisten elämään, arkeen, työhön ja liiketoimintaan?
  • Mitä uusia strategia-, liiketoiminta- ja innovointimahdollisuuksia Metaversumi ja tekoäly voivat avata?
  • Metaversumin ja tekoälyn tulevaisuudet – kohti pahempia vai parempia tulevaisuuksia?
  • Metaversumin hyödyntämisen käytännön esimerkkejä (kuluttaja-, yritys-, teollinen ja julkinen sektori).
  • Miten Metaversumi ja tekoäly voi auttaa yrityksiä nykytoiminnan tehostamisessa, uuden luonnissa tai jopa itsensä uudelleen keksimisessä?
  • Vinkit omistajille, hallituksille ja johdolle (OHJ) sekä uudistajille.
  • Miten aloittaa oma ja yrityksesi metaversumin ja tekoälyn tutkimusmatka ja kokeilut?

Tilaa keynote + ideapaja: Kesto yhteensä 2-3h (esitys 30-90 min + ideapaja 90-120 min). Hinta 2.800 € + alv.

Ideapajassa osallistujat syventävät oppimaansa luomalla uusia metaversumia ja tekoälyä hyödyntäviä ideoita ja ratkaisuja yrityksellesi tai organisaatiollesi. Työpajan tavoitteet ja sisältö räätälöidään yhdessä tilaajan kanssa.

Miksi metaversumi murrokseen kannattaa valmistautua? 21 pointtia.

1

Markkinat kasvavat nopeasti

Metaversumimarkkinoiden arvioidaan kasvavan nopeasti, jopa 1 000–13 000 miljardiin dollariin vuoteen 2030 mennessä.

2

Leviää kaikkialle

Metaversumi voi levitä kaikkialle ihmisten elämään sekä yritysten ja yhteiskuntien toimintaan.

3

Kaiken yhteentuominen

Metaversumi voi tuoda yhteen ja ”fuusioida” uusin tavoin kaiken fyysisen, digitaalisen ja virtuaalisen.

4

Nykyliiketoiminnan parantaminen

Metaversumi voi mahdollistaa nykyliiketoiminnan tehostamista ja parantamista.

5

Uusi liiketoiminta ja itsensä uudelleenkeksiminen

Metaversumi voi mahdollistaa uusia ja kestävämpiä tuotteita, palveluita, liiketoimintamalleja, kokemuksia ja tapoja tehdä työtä. Metaversumi voi myös mahdollistaa yritysten itsensä uudelleenkeksimisen.

6

Supervoimat

Metaversumi voi antaa yrityksille ja työntekijöille ”supervoimia”.

7

Strategiat

Monet isot yritykset ja brändit ovat ottaneet metaversumin osaksi strategiaansa.

8

Osaaminen ja organisoituminen

Monet yritykset hankkivat ja rakentavat metaversumikyvykkyyttä ja uudelleen organisoituvat hyödyntääkseen paremmin metaversumin mahdollisuudet.

9

Teknologioiden edistyminen

Metaversumiin liittyvät teknologiat ja palvelut kehittyvät nopeasti, demokratisoituvat ja halpenevat.

10

Muu maailma edellä

Muualla maailmassa edetään metaversumiasioissa jo vauhdilla (USA, Kiina, Etelä-Korea ja mm. Dubai).

11

Transformaatio

Kaikista yrityksistä tullee metaversumiyrityksiä.

12

Uudet kasvuyritykset ja yksisarviset

2020-luvulla metaversumi synnyttää uusia miljardiluokan yrityksiä.

13

Uusi käyttöliittymä

Metaversumista voi tulla uusi, helpompi ja luonnollisempi käyttöliittymä teknologiaan, yrityksiin, ihmisiin ja maailmaan.

14

Yhteentoimivuus ja standardit

Metaverse Standards Forum ja Open Metaverse Alliance OMA3 edistävät standardeja ja yhteentoimivuutta.

15

Virtuaaliminä ja avatar

Ihmisten digitaalisesta ja virtuaalisesta elämästä, minästä, avatareista ja identiteetistä on tulossa yhtä tärkeä tai jopa tärkeämpi kuin fyysisestä reaalimaailman minästä ja elämästä.

16

Evoluutio ja kolmiuloitteisuus

Olemme ihmisinä evoluution myötä oppineet ajattelemaan, toimimaan ja työskentelemään immersiivisessä kolmiulotteisessa ympäristössä.

17

Uudet sukupolvet

Uudet sukupolvet, kuten Z-sukupolvi, ovat diginatiiveja, ja seuraavat sukupolvet ovat metaversuminatiiveja. He ovat tottuneita virtuaali- ja pelimaailmoihin, avatareihin ja metaversumimaisiin kokemuksiin.

18

Metaversumin käyttöaika lisääntyy

Metaversumissa vietetty aika lisääntyy.

19

Web3

Web3, eli ns. hajautettu web, ja sen mahdollinen linkittyminen metaversumiin voi voimistaa murrosta.

20

Vaikuttaminen metaversumin tulevaisuuteen

Oppimalla, ymmärtämällä ja olemalla mukana metaversumin kehityksessä voi sen tulevaisuuteen paremmin vaikuttaa.

21

Kestävyys ja paremmat tulevaisuudet

Metaversumi innovaatio- ja arvonluontipotentiaaleineen voi olla valtava mahdollisuus yrityksille ja yhteiskunnille nähdä ja rakentaa parempia ja kestävämpiä tulevaisuuksia.

Tilaa Metaversumi! 

Matkaopas johtajille, hallitustyöläisille, omistajille ja uteliaille -teos, joka avaa metaversumia, web3:a ja tekoälyä sekä niiden laaja-alaisia vaikutuksia yhteiskuntaan, ihmisten ja yritysten arkeen, työhön, asiakkaisiin ja liiketoimintaan.

Kirjan konkreettiset esimerkit, vinkit ja strategiatyökalut auttavat hahmottamaan metaversumin uusia strategia-, liiketoiminta- ja innovointimahdollisuuksia.

Kirja antaa myös eväitä yritysten ja organisaatioiden jatkuvaan uudistumiseen ja kestävään menestykseen – nykyistä tehostamalla, uutta luomalla tai jopa kokonaisvaltaisella itsensä uudelleenkeksimisellä. 

Kirjan sisällysluettelo

1. TULEVAISUUSTARINA – TOIMITUSJOHTAJAN PÄIVÄ
2. MIKSI METAVERSUMI? – (21 näkökulmaa).
3. MIKÄ ON METAVERSUMI? ENTÄ WEB3?
4. AVATAR JA IDENTITEETTI
5. VIRTUAALIMAAILMAT, -TILAT JA -ALUSTAT
6. KÄYTTÖTAPAUKSET JA ESIMERKIT
7. TEKNOJÄTIT JA TOIMIJAT
8. HISTORIA: METSÄSTÄJÄ-KERÄILIJÄSTÄ METAVERSUMIIN
9. TEKNOLOGIAT, TEKOÄLY JA STANDARDIT
10. UHAT, RISKIT JA DYSTOPIAT
11. STRATEGIA, ARVONLUONTI JA UUDISTUMINEN – (3 strategista polkua: 1. nykyisen tehostaminen, 2. uudenluonti ja 3. itsensä uudelleenkeksiminen)

Kirjasta löytyy myös 11 asiantuntijan, johtajan ja hallitustyöläisen haastattelua – suurkiitos Risto Linturi, Karoliina Salminen, Jarno Limnéll, Tomas Nyström, Urho Konttori, Cristina Andersson, Ville Tolvanen, Miikka Rosendahl, Teemu Kaltea, Jussi Havu ja Jani Jokitalo.

Kirjoittajasta

Vesa Auvinen, AI & Metaverse Strategist, Chief Imagination and Impact Officer ja hallituksen puheenjohtaja, Dazzle Oy

Vesa on strategisti, innovaattori ja tulevaisuusilon rakentaja, joka on työskennellyt satojen yritysten, organisaatioiden, johtoryhmien, hallitusten ja omistajien kanssa.

Hänellä on yli 25 vuoden kokemus ennakointi-, strategia- ja innovaatiotyöstä, uusista teknologioista, tekoälystä ja digitalisaatiosta sekä yritysten ja organisaatioiden uudistumisesta.

Vesan tehtävänä on auttaa kaikkia näkemään, tekemään ja elämään parempia tulevaisuuksia. Tulevaisuuksia, joissa luodaan enemmän uudistavaa arvoa asiakkaille ja sidosryhmille, yrityksille, omistajille sekä yhteiskunnalle ja ympäristölle. Vesa ylläpitää myös suosittua #Tulevaisuustyökalut-ryhmää Facebookissa ja Linkedinissä, Metaversumi! Matkaopas-ryhmää Linkedinissä ja toimii suositun Tekoäly (AI) Facebook-ryhmän moderaattorina.