Helsingin sotepe

Helsingin sotepe – Itse- ja yhteisöohjautuvan kulttuurin kehittäminen

Stadin sote – nykyisin Helsingin sotepe – tarjoaa perhe- ja sosiaalipalvelut, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, terveys- ja päihdepalvelut sekä pelastustehtävät Helsingin kaupungin asukkaille.

Stadin sotesta osallistui 23 työyhteisöä 2019-2020 pilottiohjelmaan, jossa samalla rakennettiin kyvykkyys ja toimintamalli, jolla organisaatiossa voidaan tulevaisuudessa itsenäisesti edistää itse- ja yhteisöohjautuvaa työtapaa HR-vetoisesti. Dialoginen itse- ja yhteisöohjautuvuuden vahvistaminen jatkuu Helsingin sotepe:ssa edelleen.

Dialogityöpajat koetaan odotukset ylittävinä ja niissä syntyvä hyvä feelis ruokkii innostusta yhteiseen kehittämis- ja kokeilutyöhön.
Esihenkilö, Helsingin sotepe

Aikaansaannoksia:

Vuosi ohjelman aloituksen jälkeen ohjelmaan osallistuneet esihenkilöt raportoivat mm. seuraavia aikaansaannoksia:

  • Lääketurvallisuus parantunut osaamisen kehittymisen ja tiedon jakamisen myötä.
  • Asiakastyytyväisyys parantunut (vastaamisviive pienentynyt ja omaisilta saatu kiitettävää palautetta).
  • lmapiiri kohentunut ja pysyvyys parantunut.
  • Työn ilo lisääntynyt.
  • Resurssien hyödyntäminen kehittynyt – ei tarvetta sijaispalvelun käytölle.