Keuda

Keuda – Yhtenäinen pedagogiikka

Keuda (Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä) on suomalainen ammatillisen koulutuksen järjestäjä. Keudassa opiskelee vuosittain n. 12 000 henkilöä ja sillä on 10 toimipistettä Keski-Uudellamaalla.

Keudassa haluttiin yhtenäistää ja kehittää miten laaditaan opiskelijalle vaikuttava HOKS (henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma) prosessi. Tuotimme vuosina 2019-2020 Keudan kanssa yhteistyössä ”HOKS, opiskelija ja opettaja dialogissa” ja ”Opiskelijan polku” dialogialusta-sarjan, jonka avulla opetushenkilöstö luo yhteistä näkemystä HOKSiin liittyvistä toimintatavoista ja suunnittelee yhtenäisiä käytäntöjä oppijan koko opiskeluaikaan liittyen.

Dazzlen dialogialustat tukevat Keudassa tiimeissä tehtävän työn yhdenmukaisuutta. Dialogi on mielestäni ainoa keino organisaation osaamisen kehittämisessä osallistavalla tavalla. Dialogialustojen visuaaliset ja monimuotoiset tehtävät tukevat monikanavaista oppimista.
Arja Koli, koulutusjohtaja, vararehtori Keuda

Aikaansaannoksia:

  • Ammatillisen koulutuksen opiskelijapalautteen tulokset HOKSiin liittyvissä kysymyksissä ovat parantuneet vuosina 2022-2023.
  • Keudan brandikuva on kehittynyt positiivisesti.
  • Koko opetus- ja ohjaushenkilöstö tapaa säännöllisesti dialogitehtävien parissa, jakaen tietoa ja osaamistaan, kehittäen jatkuvan oppimisen toimintakulttuuria Keudassa – ei ainoastaan oppijoiden vaan myös henkilöstön keskuudessa.