S-ryhmä

S-ryhmän osuuskaupat – TYT-kyselyjen purku ja toimintasuunnitelmat

S-ryhmän osuuskaupat ovat asiakkaiden omistama suomalainen vähittäiskaupan ja palvelualan yritysverkosto, jolla on Suomessa yli 1 900 toimipaikkaa. S-ryhmän osuuskaupat tarjoavat mm. marketkaupan, tavaratalo- ja erikoisliikekaupan, liikennekaupan, matkailu- ja ravitsemiskaupan sekä rautakaupan palveluita.

OSALLISTAVA TYT-KYSELYJEN PURKU JA TOIMINTASUUNNITELMAT KUMPPANUUS, JOSSA:

  • Yhteissuunniteltiin ja tuotettiin dialogialustat, joiden avulla useat S-ryhmän osuuskaupat osallistivat esihenkilöiden johdolla koko henkilöstön dialogiin työtyytyväisyyskyselyjen (TYT) tuloksista ja tarvittavista kehitystoimenpiteistä.
  • Suunniteltiin prosessi, miten kehitystoimenpiteiden toteutumista seurataan. Myös seurantaa varten tuotettiin helppokäyttöinen ja osallistava dialogialusta.
On loistava työkalu – oikein käytettynä tällä saa paljon enemmän irti kuin slide showsta.
esihenkilö HOK-Elanto

aikaansaannoksia:

  • TYT-prosessi koetaan systemaattisempana ja kehitystoimenpiteiden näkyväksi tekeminen ja esillä pitäminen motivoi toteutusta.
  • Henkilöstö on ollut tyytyväisempää, kun kaikki ovat päässeet osallistumaan tulosten arviointiin ja konkreettisten kehitystoimenpiteiden suunnitteluun.
  • Dialogityöskentely on tuonut myös henkilökohtaisia vahvuuksia esille.
  • Positiivinen palaute työskentelyn lopussa luo positiivista ilmapiiriä ja innostusta.
  • Henkilökohtaiset kehityslomakkeet ovat innostaneet henkilöstöä toteuttamaan omia kehitystoimenpiteitä.