Kuusakoski Oy

Kuusakoski Oy – Strategian käytäntöön vienti

Kuusakoski on suomalainen kierrätysliiketoiminnan edelläkävijä ja kansainvälinen osaaja. Kuusakoski halusi osallistaa koko henkilöstön uudistamaan toimintaansa uuden strategian myötä sekä tutustuttaa eri osastot toistensa toimintaan ja palveluihin.

STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIENNIN KUMPPANUUS, JOSSA:

  • Tuotettiin dialogialusta koko henkilöstön käyttöön sekä Suomessa että Ruotsissa.
  • Valmennettiin sisäiset fasilitaattorit ohjaamaan strategiapajoja.
Dialoginen työskentely oli erittäin pidettyä ja monet tiimit ovat halunneet tehdä alustan harjoituksen uudelleen. Ne myös loivat pohjan, josta oli hyvä jatkaa erilaisia kehitystoimenpiteitä. Koko henkilöstön strategian lukutaito on selvästi kehittynyt.
Nina Perttula, HR Manager Kuusakoski Oy

Aikaansaannoksia:

  • Koko henkilöstö osallistui strategiakeskusteluun ja oppi miten he voivat vaikuttaa strategian toteutumiseen omassa työssään.
  • Dialogialustat loivat mahdollisuuden parempaan yhteistyöhön eri osastojen välillä, kun opittiin tuntemaan niiden toimintaa.
  • Kehitystoiminnan jatkamiselle saatiin hyvä pohja dialogityöskentelyllä ja henkilöstökyselyjen strategiaan liittyvien vastausten pohjalta valitaan kullekkin vuodelle kaksi kehitettävää kohdetta.