Keusote

Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymä (Keusote)

Keusote aloitti toimintansa alkuvuodesta 2019, jolloin kuuden kunnan sote-palvelut yhdistyivät ja 3000 sote-ammattilaista aloitti työskentelyn yhdessä.Yhdistymisen yhteydessä haluttiin luoda Keusoteen yhtenäinen toimintakulttuuri ja strategiseksi tavoitteeksi asetettiin itse- ja yhteisöohjautuva toimintakulttuuri.

Dialogialustoja on kehuttu meillä alusta asti. Ne toimivat hyvin meidän tavoitteen eteenpäin viemiseen.
Tanja Hiilinen-Häsä, Keusoten toimintakulttuurin uudistamisesta vastaava projektipäällikkö

Itse ja yhteisöohjautuvuuden edistämisen kumppanuus, jossa:

  • tuotettiin dialogiset työkalut esihenkilöille ja tiimeille
  • valmennettiin esihenkilöitä itse- ja yhteisohjautuvuuden uudistumisen johtamisessa sekä dialogipajojen vetämisessä omissa tiimeissä helposti hyödynnettävien dialogityökalujen avulla

aikaansaannoksia

Ryhmä (10henk) ohjelmaan osallistuneita esihenkilöitä raportoi mm. seuraavia aikaansaannoksia:

  • Esihenkilön aikaa vapautunut ja nyt on mahdollisuus johtaa myös muita tiimejä
  • Resurssien jakaminen ja hyödyntäminen on tehokkaampaa
  • Tyytyväisyys esihenkilötyöhön ja omiin vaikuttamismahdollisuuksiin noussut kyselyissä
  • Henkilöstön itsetunto ja itsenäinen päätöksenteko parantunut
  • Työhyvinvointi ja henkilöstön pysyvyys lisääntynyt