Keusote

Keusote – Yhteisöohjautuvuuden dialoginen kehittäminen

Keusote (Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, nyk. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue) aloitti toimintansa alkuvuodesta 2019, jolloin kuuden kunnan sote-palvelut yhdistyivät ja 3000 sote-ammattilaista aloitti työskentelyn yhdessä. Yhdistymisen yhteydessä haluttiin luoda Keusoteen yhtenäinen toimintakulttuuri ja strategiseksi tavoitteeksi asetettiin itse- ja yhteisöohjautuva toimintakulttuuri.

Itse- ja yhteisöohjautuvuuden edistämisen kumppanuus, jossa:

  • Tuotettiin dialogiset työkalut esihenkilöille ja tiimeille.
  • Valmennettiin esihenkilöitä itse- ja yhteisöohjautuvuuden uudistumisen johtamisessa sekä dialogipajojen vetämisessä omissa tiimeissä helposti hyödynnettävien dialogityökalujen avulla.
Dialogialustoja on kehuttu meillä alusta asti. Ne toimivat hyvin meidän tavoitteen eteenpäin viemiseen.
Tanja Hiilinen-Häsä, Keusoten toimintakulttuurin uudistamisesta vastaava projektipäällikkö

aikaansaannoksia:

Ryhmä (10 henk.) ohjelmaan osallistuneita esihenkilöitä raportoi mm. seuraavia aikaansaannoksia:

  • Esihenkilön aikaa vapautunut ja nyt on mahdollisuus johtaa myös muita tiimejä.
  • Resurssien jakaminen ja hyödyntäminen on tehokkaampaa.
  • Tyytyväisyys esihenkilötyöhön ja omiin vaikuttamismahdollisuuksiin noussut kyselyissä.
  • Henkilöstön itsetunto ja itsenäinen päätöksenteko parantunut.
  • Työhyvinvointi ja henkilöstön pysyvyys lisääntynyt