Uuden ajan organisaatio

12.10.2017 Vuodesta 2007 alkaen olemme Dazzle​ssa rakentaneet ja yhteismuotoilleet asiakkaidemme kanssa uuden ajan yrityksiä ja organisaatioita.

lokakuu 12, 2017

Vesa Auvinen

Tulevaisuusilon rakentaja, AI & Metaverse Strategist, Chief Imagination and Impact Officer

+358 50 368 4642

Tässä muutamia näkökulmia ja ajatuksia uuden ajan organisaatioiden ja yritysten rakentamiseen pohjautuen kokemukseemme ja yhteistyöhömme yli 200 asiakasorganisaation kanssa.

Organisaatiota voi ja kannattaa tarkastella ja kehittää useamman ”linssin” ja näkökulman kautta:

1. Organisaatio kulttuurina, kokemuksena ja tarinana. Asiakas-, arvonluonti- ja uudistumiskeskeisen kulttuurin rakentaminen. Erinomaisen asiakas-, työntekijä-, sidosryhmä-, omistaja-, verkosto- ja ekosysteemikokemuksen yhteismuotoilu.

2. Organisaatio arvon luojana. Uutta arvoa yksilöille, yhteisöille, yhteiskunnalle ja ympäristölle ( = kestävä 360 arvonluonti).

3. Organisaatio alustana, verkostona ja ekosysteeminä. Teknologisena alustana ja ihmisten sekä koneiden verkostona ja ekosysteeminä.

4. Organisaatio tarkoituksen ja merkityksen mahdollistajana. #wikigai organisaatio – eli kestävä 360 arvonluonti + ikigai malli yksilö-, tiimi- ja organisaatiotasolla :).

5. Organisaatio elävänä ja uudistuvana organismina ja systeeminä.

6. Itse- ja yhteisohjautuvuus / joukko-ohjautuvuus. Jaettu ja hajautettu johtajuus. Yhteismuotoiltu tarkoitus, visio, organisaatio ja tekeminen.

7. Kokeilu- ja demokulttuuri sekä ketteryys. Yhteismuotoilu ja kehittäminen henkilöstön, asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa.

8. Luottamus ja läpinäkyvyys.  Uuden työn ja arvonluonnin perusta.

9. Uudet johtamisen, työn tekemisen ja organisoitumisen muodot. Esimerkiksi jokainen työntekijä ja organisaation jäsen voi olla (itselleen sopivalla tavalla) myös johtaja, fasilitaattori, ennakoija, strategisti, innovoija, kokeilija, myyjä sekä brändin ja asiakaskokemuksen luoja. Uusia organisoitumisen ja työntekemisen muotoja ovat esim. lean, agile, teal, responsive org, holacracy, tiimiorganisaatiot ja tiimien tiimit, sosiokratia, DAO eli distributed autonomous organization jne.

10. Uudet (liike)toimintamallit ja palvelut. Nykyisen ja uuden toiminnan mahdollistaminen, resurssointi ja tasapaino.

11. Uuden ajan strategiatyö. Joukkoistettu, yhteisöllinen, ketterä, dialoginen ja jatkuva strategiatyö. Strategian aito arjellistaminen eli käytäntöön vienti

12. Uuden ajan hallitustyö. Hallitus aitona voimavarana, sparraajana ja menestyksen mahdollistajana organisaatiolle.

13. Dataohjautuvuuden, digitalisaation ja teknologian rohkea hyödyntäminen uusissa (liike)toimintamalleissa, palveluissa, tuotteissa, työn tekemisen tavoissa ja organisoitumisessa.

14. Organisaatio ja tunteet. Empatia, ilo ja rakkaus :).

15. Ihminen ja kone. #yhteisäly ja #humanisaatio. Uuden ajan organisaatioissa arvoa luodaan ihmisten ja koneiden yhteistyöllä hyödyntäen yhteisälyä (yksilön + yhteisön äly + tekoäly) ja edistäen humanisaatiota eli ihmiskeskeistä ja kestävää organisaatiota, yhteiskuntaa ja maailmaa.

Mitä mieltä olet näistä näkökulmista ja ideoista? Mitä sinä lisäisit osaksi uuden ajan organisaatioita?

#ennakointi #uudistuminen #strategia #tekoäly #yhteisäly #uusijohtaminen #uudenajanorganisaatio #uusiarvonluonti #asiakaskokemus #kestävä360arvonluonti

Organisaatio tarkoituksen ja merkityksen mahdollistajana. #wikigai organisaatio.

Lisäksi:

A. Jokainen uuden ajan organisaatio on erilainen. Ei ole siis vain yhtä mallia tai oikeaa vastausta menestyvän organisaation rakentamiseen, uudistamiseen ja muotoiluun. Älä siis yritä suoraan kopioida tai siirtää toimintamalleja, organisoitumisen muotoja tai kulttuurisia elementtejä muista menestyvistä organisaatioista ja yrityksistä sellaisenaan.

B. Parhaimmillaan ihminen on ja toimii uuden ajan organisaatiossa kokonaisena ja osana isompaa kokonaisuutta (identiteetti, tunne, ajattelu sekä tarpeen, intohimon, osaamisen, tekemisen ja arvonluonnin kohtaaminen). Ihmisen itsensä toteuttaminen, kasvu ja koko potentiaalin hyödyntäminen vauhdittaa organisaation uudistumista ja menestystä.

C. Digiteknologiat, robotisaatio, tekoäly, pilvi- ja mobiilipalvelut, lohkoketju, lisätty todellisuus jne. avaavat mielenkiintoisia uusia mahdollisuuksia uuden ajan organisaatiolle kaikessa sen toiminnassa. Esimerkkinä decentralized autonomous organization, DAO eli hajautettu autonominen organisaatio https://blog.gnosis.pm/what-is-dao-may-never-die-the-dao-daos-and-the-future-of-organization-4d3b7e7c3f50

D. Läheisesti uuden ajan organisaatioihin liittyvät myös teal organisaatio, holakratia, ketteryys, lean, palvelumuotoilu, systeemiajattelu ja purpose driven organization ajattelu. Näihin kannattaa jokaisen tutustua ennen uudistumismatkalle lähtemistä.

Jos olet kiinnostunut kuulemaan lisää, kuinka rakentaa uuden ajan organisaatioita sekä uudistaa (liike)toimintamalleja ja työn tekemisen tapoja, mielellämme kerromme lisää!

#dazzleoy #uudistuminen #strategia #uusiorganisaatio #uusistrategiatyö #uusijohtaminen #työntekijäkokemus #asiakaskokemus #omistajakokemus #kestävä360arvonluonti #teal #holacracy

https://www.weforum.org/agenda/2017/08/is-this-japanese-concept-the-secret-to-a-long-life/