Nyt kaikkien yritysten kannattaa keksiä itsensä uudelleen – myös MENESTYVIEN!

Tässä kirjoituksessa avaamme yritysten jatkuvaa itsensä uudelleen keksimistä ja kuinka rakentaa siitä omistajille, hallitukselle ja johdolle sekä koko yritykselle uusi stratginen kyvykkyys ja menestystekijä. Löydät kirjoituksen lopusta myös Dazzlen tulossa olevan itsensä uudelleen keksiminen – tarjooman (kohta D.)!  

kesäkuu 22, 2021

Vesa Auvinen

Tulevaisuusilon rakentaja, AI & Metaverse Strategist, Chief Imagination and Impact Officer

+358 50 368 4642

A. 2020-LUKU – ITSENSÄ UUDELLEEN KEKSIMISEN VUOSIKYMMEN!

Kestävyyskriisien, disruptioiden, hyppäyksittäin etenevien teknologioiden sekä nopeasti muuttuvien asiakastarpeiden johdosta 2020 lukua voidaan kutsua itsensä uudelleen keksimisen vuosikymmeneksi.

Yhä useammalla yrityksellä, hallituksella ja johdolla on edessä ison pohdinnan paikka: Missä liiketoiminnassa meidän kannattaa jatkossa olla mukana ja mistä luovumme? Missä ovat uudet kasvun ja arvonluonnin mahdollisuudet? Ketkä ovat tulevaisuuden asiakkaitamme? Mikä on olemassaolomme tarkoitus ja uusi tarinamme? Ja mitä tekisimme, jos joutuisimme keksimään koko yrityksemme uudelleen? 

2020-luvulla kaikkien  yritysten – myös menestyvien –KANNATTAA keksiä itsensä uudelleen. Tämä voi avata aivan uusia polkuja koko yrityksen tulevaisuuteen, kasvuun ja arvonluontiin. Itsensä uudelleen keksiminen kannattaa tehdä etukenossa ja rohkeasti useita tulevaisuuden versioita itsestään luoden.

Itsensä uudelleen keksimistä ei kuitenkaan kannata jättää sattuman tai pakon sanelemaksi kertasuoritukseksi, vaan siitä kannattaa rakentaa uusi yrityksen omistajien, hallituksen, johdon ja koko yrityksen strateginen kyvykkyys ja menestystekijä.

2020-luvulla kaikkien  yritysten – myös menestyvien – KANNATTAA keksiä itsensä uudelleen. Tämä voi avata aivan uusia polkuja koko yrityksen tulevaisuuteen, kasvuun ja arvonluontiin.

Yritykset ovat eri tavoin joutuneet keksimään itsensä ja liiketoimintansa uudelleen aiemminkin. Esimerkiksi Nesteen tarttuminen ilmastonmuutoksen torjumiseen ja uusiutuviin energiamuotoihin on vauhdittanut sen vuoden 2011 alle kahden miljardin euron markkina-arvon yli 10 kertaiseksi vajaassa kymmenessä vuodessa.

Tanskalainen Ørsted, joka palkkasi LEGO:lla muutosjohtajana toimineen Henrik Poulsenin toimitusjohtajaksi, muutti koko yrityksen ytimen, strategian ja liiketoiminnat vihreään energiaan perustuvaksi. Uudistumismatkalla 12 liiketoiminta-alueesta divestoitiin 8 ja myyntituottoja käytettiin uusien kestävämpien liiketoimintojen luomiseen.

Monelle tuttuja ovat myös Koneen, Hiltin ja vaikkapa Fredman Oy:n uudistumisen tarinat, joissa itsensä uudelleen keksimistä on tehty etunojassa ja jo hyvän sään aikaan.

Mielenkiintoinen on myös SAP:n vuonna 2019 8 miljardilla dollarilla ostaman Qualtrics perheyrityksen tarina, jossa he jatkuvasti keksivät itsensä uudelleen – ensin pakon sanelemana ja myöhemmin siitä itselleen uuden strategisen kyvykkyyden rakentaen.

Itsensä uudelleen keksimistä ei kuitenkaan kannata jättää sattuman tai pakon sanelemaksi kertasuoritukseksi, vaan siitä kannattaa rakentaa uusi yrityksen omistajien, hallituksen, johdon ja koko yrityksen strateginen kyvykkyys ja menestystekijä.   

B. MIKSI KEKSIÄ ITSENSÄ UUDELLEEN? 7 HYÖTYÄ!

Yrityksellä on yleensä kaksi syytä itsensä uudelleen keksimiseen 1. Pakko. 2. Mahdollisuus. Pakon edessä itsensä uudelleen keksiminen on helppo ymmärtää, mutta miksi tehdä se, jos menee hyvin muutenkin.

Tässä 7 hyötyä: 

 1. Vauhditat nykyliiketoiminnan kasvua, kestävyyttä ja uuden luomista. Asettamalla itsellesi (hullun)rohkea kasvutavoite – esim. 2x, 10x tai jopa 100x suurempi – joudut rohkeammin etsimään uusia kasvun ja arvonluonnin mahdollisuuksia, keinoja ja ideoita. Osaa näistä uusista ideoista voit hyödyntää nykyliiketoiminnan parantamisessa tai vaikkapa läheisen uuden liiketoiminnan luonnissa. 
 2. Saat vastauksia kysymykseen: Mitä yrityksestämme tulee seuraavaksi esimerkiksi 3-5-10 vuoden sisällä. Kun luot useita erilaisia tulevaisuuden versioita yrityksestäsi, avautuu myös polkuja yrityksen tarinan ja strategisen uudistumisen seuraaviin vaiheisiin.
 3. Saat uusia yritysideoita. Luomalla useita versioita yrityksestäsi, huomaat, että osaa kannattaakin viedä eteenpäin perustamalla uusi startup tai yhteisyritys (kts. kuva 2)
 4. Haastat omistajien, hallituksen, johdon ja koko yrityksen nykyisiä – ja mahdollisesti kasvua ja uudistumista rajoittavia – oletuksia ja ajatusmalleja.   
 5. Vauhditat yhteistä oppimista, innovatiivisuutta ja tulevaisuusajattelua.
 6. Vahvistat tulevaisuus-, kestävyys-, asiakas-, sidosryhmä- ja kilpailuymmärrystä.  
 7. Kasvatat yrityksen tulevaisuuskestävyyttä ja resilienssiä. Kun ennakoit ja luot laajan sekä elävän tulevaisuusportfolion koostuen oman yrityksesi uusista versioista, voit hyödyntää näitä myös yllättävissä toimintaympäristön muutostilanteissa(kts. kuva 2).

Olemme myös tunnistaneet itsensä uudelleen keksimisen muita hyötyjä, kuten uudet näkökulmat ja syötteet omistajastrategiaan, muun innovaatiotoiminnan vauhdittuminen, tuote- palvelu- ja liiketoimintamalli-ideoiden yhdisteleminen laajemmiksi kokonaisuuksiksi ja tarinoiksi, strategiatyön laadun parantuminen, strategisten vaihtoehtojen laajentuminen, yrityksen kyvykkyyksien ja osaamisen ennakointi, yhteisen kielen ja mallin muodostuminen tulevaisuustyöhön jne.

Kuva 1: Itsensä uudelleen keksimisen hyötyjä.
Kuva 2: Elävä tulevaisuusportfolio! Ideoitujen yritysversioiden / skenaarioiden arviointi arvonluonnin ja kasvupotentiaalin sekä toteutettavuuden näkökulmista. Mukana myös mahdolliset jatkoaskeleet kunkin yritysversion kohdalla.

C. MITEN KEKSIÄ ITSENSÄ UUDELLEEN? 9 VINKKIÄ!

Itsensä uudelleen keksimisestä kannattaa luoda jatkuva ja ketterä toimintamalli ja kyvykkyys yritykselle. Erityisen tärkeä taito se on omistajille, hallituksille ja johdolle. Itsensä uudelleen keksimiseen voidaan ottaa myös laajemmin mukaan omaa organisaatiota (esim. uudet talentit), verkostoa ja ekosysteemiä mukaan.

Tässä 9 vinkkiä itsensä uudelleen keksimiseen: 

 1. Aseta (hullun)rohkea kasvu- ja vaikuttavuustavoite. Hyödynnä growth + impact mindset.
  Päätähuimaava tavoite (esim. 2x – 10x – 100x kasvu ja vaikuttavuus) pakottaa ajattelemaan asioita uudella tavalla ja näkemään yli yrityksen nykyisen vision, strategian, kyvykkyyksien ja (liike)toimintamallien.
 2. Ota Kestävä 360 arvonluonti -malli itsensä uudelleen keksimisen ytimeen. Kestävä 360 arvonluonti -malli vauhdittaa itsensä uudelleen keksimistä ja samalla varmistaa, että kaikki uudet versiot yrityksestä ovat kestävämpiä, kasvavampia ja enemmän arvoa luovia (kts. kuva 3).
 3. Ymmärrä yrityksen menneisyys, nykytilanne ja nykyinen suunta. Mistä tulemme, missä olemme ja minne olemme menossa? Mitkä strategiset oletukset ja päätökset ovat meidät tähän tuoneet? Mikä on tulevaisuutemme jos jatkamme tällä tiellä tai emme uudistu ja keksi itseämme  uudelleen? Lisävinkki: Hyödynnä Dazzlen Kestävä 360  arvonluonti -nykytilanneanalyysia  lisäymmärrykseen. 
 4. Etsi rohkeasti ja 360-näkökulmalla uusia arvonluonnin mahdollisuuksia.Näitä voi löytyä myös toimialasi ulkopuolelta uusien (mega)trendien, teknologioiden ja asiakkaan maailman tarpeiden yhdistelmistä.
 5. Hyödynnä uusia arvonluonnin keinoja. Mieti mitä uudet teknologiat, alustat, data, ekosysteemit ja liiketoimintamallit voivat mahdollistaa. Mieti mitä nykyisistä yrityksen kyvykkyyksistä voi hyödyntää uudessa kontekstissa. Älä kuitenkaan rajoitu vain yrityksen nykyisiin kyvykkyyksiin, vaan mieti myös tulevaisuutta sekä miten yllättävätkin kumppanuudet ja ekosysteemit voivat tuoda mukanaan.
 6. Ajattele long term, hyödynnä short term. Pitkän tähtäimen omaavat yritykset menestyvät hyvin myös lyhyellä tähtäimellä (kts. HBR artikkeli: Finally, Evidence That Managing for the Long Term Pays Off) 
 7. Kysy innovatiivisia kysymyksiä ja hyödynnä case-esimerkkejä muilta toimialoilta. 
 8. Pohdi jokaiseen yritysversioon / skenaarioon kiteytetysti koko yrityksen tarina, aina uusista arvonluonnin mahdollisuuksista yrityksen tarkoitukseen, kenelle arvoa luodaan ja miten + liiketoimintamalliin. Näin saat nopeasti kokonaisvaltaisia ja toisistaan eroavia yritysversioita ja tarinoita. Mieti myös, miten kuhunkin yritysversioon rakennetaan sisään jatkuva uudistuminen
 9. Luo nopealla tahdilla uusia versioita yrityksestäsi! Tämä on yksi tärkeimmistä vinkeistä ja oivalluksistamme! Itsensä uudelleen keksimisen prosessi voi toimia erinomaisesti lyhyessä ajassa (2-3 tuntia). Ajattele ensimmäisiä lopputuotoksia kuin tupakka-askin kanteen tai lautasliinaan hahmotelluiksi talon ensimmäisiksi piirrustuksiksi, joissa voi kuitenkin olla koko uuden tarinamme ja tulevaisuutemme ydin.
Kuva 3: Itsensä uudelleen keksiminen + Kestävä 360 arvonluonti kanvaasi vauhdittaa uusien yritysversioiden ideointia samalla varmistaen, että niistä tulee kestävämpiä, nopeammin kasvavia ja enemmän arvoa luovia.

D. ITSENSÄ UUDELLEEN KEKSIMINEN  PALVELUNA!  DAZZLEN TYÖKALUPAKKI!

Nopeuttaaksesi itsensä uudelleen keksimistä ja varmistaaksesi laadukkaan lopputuloksen voit hyödyntää Dazzlen ainutlaatuista Itsensä uudelleen keksiminen -palvelukokonaisuutta. HUOM! Julkaisemme palvelukokonaisuuden työkalupakin ja tarkemmat tiedot syksyllä 1.9.2021.

Tavoitteenamme tehdä jatkuvasta itsensä uudelleen keksimisestä omistajien, hallituksen, johdon ja koko yrityksen uusi strateginen kyvykkyys ja menestystekijä.

Haluamme tehdä siitä:

 • nopeampaa (2-3 tuntia tai 2 pv…)
 • ammattimaisempaa
 • helpompaa
 • jatkuvaa
 • tuloksellisempaa
 • hyödynnettävämpää
 • innostavampaa

Kokemuksemme on, että kun…

 • oikeat ihmiset ovat paikalla,
 • tavoite tarpeeksi ”hullu” (2-10-100 x kasvu ja vaikuttavuus)
 • tarvittava tieto läsnä sekä
 • fasilitointi, prosessi ja työkalut (caset, kanvaasit, kortit, kysymykset jne.) kunnossa,

…niin muutamassa tunnissa voi tapahtua ihmeitä!

ITSENSÄ UUDELLEEN KEKSIMISEN PALVELUT:

 1. Hallitusimulaatio 360! Keksi perheyrityksen tarina uudelleen! (Kesto 2-3 h)

 • Mitä? Hallitussimulaatio 360 on hallitustyöläisille suunnattu innostava ja vuorovaikutteinen simulaatiopeli! Toimitte kuvitteellisen perheyrityksen uutena hallituksena ja tehtävänänne on uuden omistajastrategian mukaisesti 10 – 100 kertaistaa yrityksen liikevaihto ja vaikuttavuus 3-5 vuoden sisällä. Teidän on luotava useampi tulevaisuuden versio ja tarina yrityksestä esiteltäväksi uudelle omistajasukupolvelle.
 • Hyödyt? Simulaatiopelissä pääset hyödyntämään luovuuttasi, strategista ajatteluasi ja kokemustasi hallitustyöstä rennossa ilmapiirissä ja mukavien kollegoiden kanssa. Saat myös uusia ideoita ja #tulevaisuustyökaluja omaan työkalupakkiisi ja omaan yritykseesi sekä vinkkejä 2020-luvun yritysten arvonluontiin.
 • Miten? Toteutus virtuaalisesti, hybridinä tai kasvokkain.
 • Mitä sisältää? Valmistautumisen, fasilitoinnin,  K360AL kanvaasin, itsensä uudelleenkeksimisen kysymykset ja  
 • Hinta? Kysy lisää! 

HUOM! Lue lisää Directors’ Instituten Finlandin kanssa tehdystä Hallitussimulaatio 360 kokeilusta DIFin blogissa: “Dazzle Oy järjesti DIFin jäsenille 8.6.2021 interaktiivisen webinaarin,  Hallitussimulaatio 360!”

2. Itsensä uudelleen keksiminen 360! Osallista parhaimmat kyvyt yrityksesi uudelleen keksimiseen! (Kesto 2 x 3h tai 24-48 tuntia) Tulossa syksyllä 2021!

3.  Osta 10 – 100 uutta versiota yrityksestäsi! Dazzle luo asiantuntijoidensa ja ekosysteeminsä avulla sinulle 10 – 100 uutta versiota yrityksestäsi.  Voit itse valita, miten paljon ja kuinka radikaaleja versioita yrityksestäsi haluat. Tulossa syksyllä 2021!

2020-luvulla kaikkien yritysten – myös menestyvien – kannattaa keksiä itsensä uudelleen ja rakentaa siitä itselleen uusi strateginen kyvykkyys ja menestystekijä. Kun huomioidaan itsensä uudelleen keksimisen moninaiset hyödyt, voidaankin kysyä, kannattaako jatkossa enää yhdenkään yrityksen olla keksimättä itseään uudelleen!

Ota yhteyttä! Tehdään itsensä uudelleen keksimisestä teidänkin yrityksen tulevaisuuden menestystekijä!