Metaversumi kannattaa ottaa omistajien, hallituksen ja johdon agendalle. Nyt!

15.9.2022 Tässä blogikirjoituksessa pohditaan metaversumin murrosvoimia ja mahdollisuuksia, kannustetaan Suomea ja suomalaisia yrityksiä luomaan oma metaversumi-strategia sekä annetaan vinkkejä yritysten johdolle, hallitukselle ja omistajille (OHJ) metaversumi-löytöretken aloittamiseen.

syyskuu 15, 2022

Vesa Auvinen

Tulevaisuusilon rakentaja, AI & Metaverse Strategist, Chief Imagination and Impact Officer

+358 50 368 4642

Mitä enemmän olen viimeisen vuoden aikana kirjaa kirjoittaessani syväsukeltanut metaversumi-ilmiöön (+ web3:een), sitä vakuuttuneemmaksi olen tullut siitä, että olemme jättimäisen murroksen äärellä!

Kyseessä on murros, joka voi potentiaalisesti olla jopa internettiä ja digitalisaation aiempia aaltoja isompi ja joka voi kehkeytyä nopeasti ja eksponentiaalisesti seuraavan 3-5-10 vuoden aikana.

Tämä on murros, johon omistajien, hallitusten, yritysten, yhteiskuntien ja talousjärjestelmien kannattaa valmistautua jo nyt.

”Metaversumi on jättimäinen murros, joka voi potentiaalisesti olla jopa internettiä ja digitalisaation aiempia aaltoja isompi!”

Suomi ja suomalaiset yritykset tarvitsevat metaversumi-strategian!

USA, Kiina, Etelä-Korea ja mm. Dubai etenevät metaversumi-asioissa nyt vauhdilla – Suomessa ja EU:ssa tunnutaan olevan vasta heräämässä.

USA etenee nopeasti teknojätti (Microsoft, Nvidia, Meta, Alphabet/Google, Apple, Broadcom jne.) ja yritysvetoisesti. PwC:n 2022 US Metaverse Surveyn mukaan kaksi kolmasosaa yritysten johtajista sanoo, että he ovat siirtyneet metaversumi-kokeiluista jo eteenpäin ottaakseen metaversumin osaksi strategiaansa ja integroivan sen täysin koko liiketoimintaansa seuraavan 2-3 vuoden sisällä.

Kiinassa – sikäläisten teknojättien, kuten Tencentin, Alibaban ja Bytedancen, isojen investointien lisäksi – valtio, kaupungit, yliopistot ja yritykset panostavat metaversumi-strategioihin sekä -tutkimukseen.

Etelä-Korea puolestaan haluaa olla viidenneksi suurin metaversumi-markkina vuoteen 2026 mennessä ja rakentaa pääkaupungistaan Soulista metaversumi-kaupunkia ja -ekosysteemiä.

Yhdistyneet arabiemiirikunnat (UAE) ja Dubai ovat luoneet metaversumi-strategian, jonka tavoitteena on seuraavan 5 vuoden sisällä luoda yli 40 000 (virtuaalista) työpaikkaa sekä tehdä Dubaista yksi maailman kymmenen suurimman metaversumitalouden ja -yhteisön keskus (kts. kuva). Huima on myös visio kestävästä ja ihmiskeskeisestä metaversumikaupunki-alueesta Neomista, joka on tarkoitus suunnittella, rakentaa, optimoida ja ylläpitää metaversumia hyödyntäen.

Mutta missä on Suomi ja EU?

Suomessa meneillään olevaan murrokseen & sen mahdollisuuksiin ja vaikutuksiin ei olla vielä kunnolla herätty – vaikka pienimuotoisia ja tärkeitä avauksia eri puolilla Suomen yrityskenttää ja julkista sektoria onkin käynnistynyt. Esimerkkinä tärkeistä avauksista on mm. VTT:n uusi Human Driven Industrial Metaverse -hanke.

EU:ssa näkyvin avaus lienee on ollut Ranskan presidentti Macronin ajatus eurooppalaisesta metaversumista. Positiivinen signaali on myös EU komissaari Thierry Bretonin äskettäin julkaisema kirjoitus (14.9.2022) ”People, technologies & infrastructure – Europe’s plan to thrive in the metaverse

Hyödyntääksemme metaversumi-murroksen valtavat mahdollisuudet, Suomi ja EU tarvitsevat nyt fiksun ja elävän metaversumi-strategian, isoja panostuksia metaversumiin liittyvään tutkimukseen, kehittämiseen ja innovointiin (TKI) sekä metaversumi-ekosysteemi(e)n luomiseen ja osaamiseen kasvattamiseen.

Älykäs ja elävä metaversumi-strategia voi vauhdittaa merkittävästi Suomen sekä suomalaisten yritysten ja organisaatioiden kestävää kasvua, innovointia,uusia palveluita ja tuottavuutta, uusien työpaikkojen syntymistä sekä vahvistaa koko Suomen tulevaisuuskestävyyttä ja resilienssiä. Suomesta voisi tulla merkittävä Euroopan ja koko maailman metaversumi-keskus!

Lisäksi nyt kannattaa myös kaikkien yritysten, omistajien, hallitustyöläisten, johdon ja henkilöstön metaversumi-ymmärrystä ja osaamista lisätä ja metaversumi kannattaa nostaa OHJ:n agendalle mahdollisimman pian (viimeistään vuonna 2023).

Suosittelenkin kaikkia suomalaisia yrityksiä ja organisaatioita käynnistämään metaversumi-tutkimusmatkat, -oppimisen ja kokeilut sekä ottamaan metaversumin yhdeksi strategiseksi ja syvennettäväksi teemaksi seuraavalla strategiakierroksella.

Suomi ja EU tarvitsevat nyt fiksun ja elävän metaversumi-strategian sekä isoja panostuksia niin TKI:hin ja metaversumi-ekosysteemiin kuin osaamisen kasvattamiseen!

Miksi metaversumi-murrokseen kannattaa valmistautua? 12 pointtia.

1. Metaversumi-markkinoiden arvioidaan olevan – 13 – 30 000 miljardin dollarin arvoinen vuonna 2030.

2. Metaversumi levinnee kaikkialle ihmisten elämään ja yritysten ja yhteiskuntien toimintaan – kuten internet ja digitalisaatio on aiemmin tehnyt.

3. Metaversumi voi tuoda yhteen ja ”fuusioida” uusin tavoin ja globaalisti kaiken fyysisen, digitaalisen ja virtuaalisen, erilaiset teknologiat, tekoälyn, datan, osaamiset, ihmiset, ideat, yritykset, ekosysteemit, toimintamallit ja uudet arvonluonnin mekanismit.

4. Metaversumi voi mahdollistaa – nykytoiminnan tehostamisen ja parantamisen lisäksi – uusia, innovatiivisempia, älykkäämpiä ja kestävämpiä tuotteita, palveluita, liiketoimintamalleja, työtapoja ja kokemuksia. Metaversumi voi luoda myös täysin uusia markkinoita.

5. Kaikista yrityksistä tulee (jossain vaiheessa) metaversumiyrityksiä – ainakin niistä, jotka haluavat kasvaa ja olla (tai pysyä) edelläkävijöinä.

6. Isot teknojätit, brändit ja muut yritykset panostavat vahvasti metaversumi-teknologioihin ja osaamiseen. Metaversumi-teknologiat ja -palvelut etenevät hyppäyksittäin, demokratisoituvat ja halpenevat.

7. Vahva signaali on myös, että monet yritykset rakentavat jo metaversumi-kyvykkyyksiä ja -osaamista sekä uudelleen organisoivat itsensä vastatakseen paremmin metaversumin mahdollisuuksiin.

8. Odotettavissa on, että 2020-luvulla metaversumin vauhdittamana syntyvät ne seuraavat miljardi-luokan yritykset, teknojätit ja brändit, joista meillä ei ole vielä mitään tietoa.

9. Metaversumista voi tulla myös uusi käyttöliittymä ihmisen ja teknologioiden sekä toisten ihmisten, yritysten ja yhteiskuntien kanssa.

10. Digitaaliset kaksoset, data, fiksut virtuaalimaailmat, -tilat ja -objektit, reaali-aikainen vuorovaikutus ja läsnäolo, globaali tavoitettavuus, ristiin- ja yhteentoimivuus (kts. Metaverse Standards Forum)n sekä (luova) tekoäly ovat keskeisiä asioita. Kuten myös toimiva infra, päätelaitteet ja verkkoyhteydet. Kaikissa edellämainituissa tapahtuu nyt nopeaa kehittymistä ja ne ovat itsessään myös liiketoimintamahdollisuuksia (kuten esimerkiksi Nokia visioi).

11. Digitaalisesta ja virtuaalisesta minästä, avattare(i)sta, identiteetistä & elämästä on tulossa yhtä tärkeä – ellei osin jopa tärkeämpi – kuin fyysisestä reaalimaailman minästä ja elämästä.

12. Olemme ihmisinä evoluution myötä oppineet ajattelemaan, toimimaan ja työskentelemään luonnollisemmin, paremmin ja luovemmin immersiivisessä 3-ulotteisessa ympäristössä. Siten siirtymät metaversumimaisiin tiloihin, ympäristöihin ja maailmoihin – sikäli kuin ne on fiksusti muotoiltu ja teknologisesti sekä käyttökokemukseltaan toimivia – ovat meille luonnollinen asia.

Miten lähteä liikkeelle yrityksen metaversumi-matkassa? 10+ vinkkiä!

1. TUTKIMUSMATKA JA OPPIMINEN KÄYNTIIN!

 • Herätä koko organisaation uteliaisuus ja kannusta kaikkia oppimaan ja keskustelemaan lisää metaversumista.
 • Kerää eri puolilta organisaatiota vaikkapa 3-5 hengen ketterä löytöretkitiimi, joka syventää 2-3 kuukauden aikana metaversumi-ymmärrystä ja sen mahdollisuuksia. Löydökset ja ideat jaetaan hallitukselle, johdolle ja koko organisaatiolle.
 • Löytöretken ja oppimisen lähteinä voi käyttää esim. metaversumi-aiheisia raportteja, artikkeleita, kirjoja, webinaareja, käyttöesimerkkejä, omia kokeiluja ja vierailuja eri virtuaalimaailmoissa, jne.
 • Kannattaa kokeilla myös yhteistä oppimista ja kokeiluja toisten yritysten kanssa.

2. NOSTA METAVERSUMI OHJ:n AGENDALLE.

 • Tee se viimeistään vuonna 2023.
 • Varmista tulevaisuudessa tarvittava metaversumi-osaaminen hallituksessa, johdossa ja koko organisaatiossa.

3. MIETI, MITÄ NYKYISTÄ METAVERSUMI VOI TEHOSTAA TAI PARANTAA?

 • Katso 360-asteisesti koko yrityksesi arvoketjua tai -verkkoa, aina asiakkaan asiakkaista yrityksen toimintaan ja toimintoihin, ekosysteemiin, toimitusketjuun, työn tekemisen tapoihin, kultuuriin ja johtamiseen.

4. MIETI, MITÄ AIVAN UUTTA METAVERSUMI VOI MAHDOLLISTAA?

 • Mitä uusia – fyysisisiä, digitaalisia ja/tai virtuaalisia – tuotteita, palveluita, kokemuksia, liiketoimintamalleja, ekosysteemeja, työn tekemisen tapoja ja prosesseja metaversumi voi mahdollistaa.

5. MIETI, MITÄ VOISI ’METAVERSE FIRST’ STRATEGIA TARKOITTAA YRITYKSELLEMME?

 • Pohdi ja ideoi porukoiden kanssa rohkeasti, mitä ”Metaverse first” -strategia voisi meille tarkoittaa ja miten keksisimme itsemme uudelleen metaversumi-aikakaudella? Tämä harjoitus saa yleensä ihmiset innostumaan ja ideat pulppuamaan! Hyödynnä rohkeasti luovuutta ja mielikuvitusta ja luo yrityksestäsi useita eri tulevaisuuden versioita#itsensäuudelleenkeksiminen

6. LUO ALUSTAVA, KETTERÄ JA ELÄVÄ METAVERSUMI-STRATEGIA & ETENE (ÄLYKKÄÄSTI) KOKEILLEN JA OPPIEN.

 • Tai ota metaversumi yhdeksi syvennettäväksi teemaksi ja syötteeksi yrityksesi seuraavalla strategia-kierroksella. Määrittele selkeät tavoitteet, resurssoi kokeilut ja varmista jatkuva oppiminen.
  • HUOM! Ennen strategian luontia luo yhteinen kieli, viitekehys ja riittävän yhteinen ymmärrys metaversumistaja sen mahdollisuuksista koko organisaatiossa.
 • Mieti, tarvitaanko vastuuhenkilö johtotiimiin, esim. Chief Metaverse Officer, kannattaako luoda sisäinen innovaatiotiimi- tai startup, ulkoinen startup tai yhteistyö ekosysteemin kanssa, miten tämä vaikuttaa yritysostoihin jne.

7. PANOSTA TEKEMISESSÄ JA KOKEILUISSA ERITYISESTI NÄIHIN:

 • Aitous ja avoimuus.
 • Kokemus ja elämykset (CX, EX, BX…).
 • Yhteisöllisyys ja yhteisöt.
 • Mielikuvitus ja luovuus.
 • Tarinat ja tarinankerronta.
 • Yhteistyö ja ekosysteemit.
 • Arvot ja kestävyys.
 • Ennen kaikkea: ratkaise aitoja ongelmia ja luo uutta arvoa!

8. RAKENNA PAREMPAA TULEVAISUUTTA JA MAAILMAA METAVERSUMIN AVULLA!

 • Parhaimmillaan metaversumi voi luoda myös fyysisestä reaalimaailmasta parempaa, kestävämpää ja merkityksellisempää. Tämä on Suomelle ja suomalaisille yrityksille valtava mahdollisuus! #kestävä360arvonluonti #uudistavaarvonluonti

9. LISÄVINKIT:

Yrityksen löytöretki metaversumiin voi olla sumuinen, kuoppainen ja yllätyksiä täynnä, mutta omistajien, hallitusten ja johdon kannattaa aloittaa se nyt!