Löytyykö ratkaisu työvoimahätätilaan teollisesta metaversumista?

30.11.2022 Dazzle Oy on mukana VTT:n lokakuussa 2022 käynnistämässä teollisen metaversumin hankkeessa, yhdessä edelläkävijäyritysten Valmet Automotive, KONE, Finavia, YIT, Granlund, Telia, ZOAN, Sulava, Augment ja Nordkapp kanssa. Tämä #HumiVERSE (human driven industria metaverse) on mielestämme tärkeä niin suomalaisten teollisen alan yritysten ja työllisyyden kuin koko Suomen tulevaisuuden kannalta.

marraskuu 30, 2022

Metaversumi-termi on tullut viime aikoina tutuksi lukuisten erilaisten videoiden ja demojen kautta. Ympäristöt ovat todella upeasti rakennettuja ja todentuntuisia. Tällä hetkellä valtaosa keskustelusta käydään viihdemaailman ja kuluttajasovellusten ympärillä. Löytyisikö suurin tunnistamaton potentiaali kuitenkin arkisesta työnteosta? Erityisen mielenkiintomme kohteena on teollinen työ, joka on muuta kuin tietokoneen ääressä istumista.

Teollinen metaversumi yhdistää fyysisen ja virtuaalisen työympäristön ja mahdollistaa uudenlaisten työkalujen ja työtapojen käytön yhteistyössä toisten työntekijöiden kanssa. Metaversumin, kuten uusien teknologioiden ylipäätään, yleistymisen ehtona on kuitenkin ihmisten halu, ei pakko, ottaa ratkaisuja laajalti käyttöön niin yksityis- kuin työelämässäkin.

VTT aloitti lokakuussa valitun yritysjoukon kanssa ensimmäisen projektin uudistamaan teollista työntekoa ihminen, eli tässä tapauksessa työntekijä, edellä. Yhteishankkeeseen osallistuu sekä teollista työtä tarjoavia eli ratkaisuja käyttäviä, että ratkaisuja tarjoavia yrityksiä. Yritykset ovat eri toimialoilta ja teknologiat toisiaan tukevia, joka luo edellytykset löytää skaalattavia, toimialat rikkovia ratkaisuja. Hankkeessa ovat mukana edelläkävijäyritykset Valmet Automotive, KONE, Finavia, YIT, Granlund, Telia, ZOAN, Sulava, Dazzle, Augment ja Nordkapp.

”Projektin tarkoituksena on tunnistaa tehtäviä, joissa metaversumin käytöstä olisi hyötyä niin työntekijän kuin organisaation kannalta. Tunnistettujen käyttötapausten tulisi lisätä työn tuottavuutta, työntekijöiden hyvinvointia, työn houkuttelevuutta sekä kestävän kehityksen tavoitteita esimerkiksi lisäämällä paikkariippumattomia työtehtäviä”, kertoo hankkeesta vastaava kehitysjohtaja Karoliina Salminen VTT:ltä.

Työtehtävät muuttuvat

Teollisen työn aloilla vallitsee jo nyt ”työvoimahätätila”. Työtehtäviä on pakko kehittää niin, että ne saavat ihmiset jäämään nykyisiin tehtäviinsä sekä houkuttelevat tämän päivän nuorisoa, tulevaisuuden työntekijöitä.

Tulevaisuudessa teollisuuden työntekijöiden tulee kyetä toimimaan yhteistyössä yhä monipuolisemman asiantuntijajoukon ja jatkuvasti kehittyvien teknologioiden kanssa. Metaversumi voisi olla yksi tapa toteuttaa kasvavaa tarvetta tällaiseen yhteistyöhön ja tiedon jakamiseen.

Projektissa lähdetään liikkeelle teollisen työn murroksesta, jossa yhtenä ratkaisuna tarkastellaan paikkariippumattoman työn mahdollisuuksia IT-kuplan ulkopuolella, pääfokuksena kentällä tapahtuvat käytännön työtehtävät.

”Hybridityö kiinnostaa työntekijöitä ja tämä voisi toimia houkuttelevana tekijänä tulevaisuuden työntekijöille, sekä parantaa asiantuntevan työvoiman saatavuutta. Lisäksi likaisten, tylsien ja vaarallisten työtehtävien tekeminen uusilla innovatiivisilla tavoilla yhdessä robottien, tekoälykollegan, tai vaikkapa autonomisten ajoneuvojen kanssa parantaa turvallisuutta ja työn mielekkyyttä”, Salminen kuvailee.

Uusia innovaatioita

Projektin ensimmäisessä vaiheessa on rakennettu yhteistä ymmärrystä siitä mitä teollinen metaversumi tarkoittaa erityisesti tulevaisuuden työn näkökulmasta. Määritelmä löytyy täältä. Tämä on ensimmäinen askel kohti konkreettisten työtehtävien kuvaamista hyödyntäen metaversumin tarjoamia uusia mahdollisuuksia sekä näihin tarvittavien teknologisten ja ei-teknologisten mahdollistajien tunnistamista.

Tavoitteena on synnyttää kevään 2023 aikana useita innovaatiohankkeita, joissa teknologiayrityksille rakennetaan mahdollisuuksia luoda toimialarajat rikkovia skaalautuvia ratkaisuja sekä Suomen että globaaleille markkinoille.

”Kutsumme nyt aiheesta kiinnostuneita yrityksiä olemaan yhteydessä hyvissä ajoin tulevan innovaatio- ja liiketoimintaekosysteemin rakentamiseksi. Teemme yhdessä Suomesta paikkariippumattoman teollisen työn kärkimaan”, aihealueen kumppanuussuhteista VTT:llä vastaava johtaja Markku Kivinen kehottaa.

Lisätietoa:

Linkki alkuperäiseen uutiseen VTT:n sivuilla (julkaistu 30.11.2022)

Dazzle Oy: Vesa Auvinen, vesa.auvinen@dazzle.fi ja Heli Vähätiitto, heli.vahatiitto@dazzle.fi

VTT: Karoliina Salminen, karoliina.salminen@vtt.fi, 0400 179311 ja Markku Kivinen, markku.kivinen@vtt.fi, 050 4871621

#metaversumi #humandrivenindustrialmetaverse #metaverse #teollinenmetaversumi