Tulevaisuuden menestysteesit – millä menestyä yhä nopeammin muuttuvassa ja monimutkaistuvassa maailmassa?

1. win-win-win:
Useamman toinen toistaan tukevan systeemisen tekijän – ihminen, organisaatio, yhteiskunta ja ympäristö – positiivinen vuorovaikutus, joka luo uutta arvoa ja kestävän menestyksen kaikille osapuolille. Tulevaisuuden menestyjiä ovat win-win-win organisaatiot ja yritykset. Voidaan puhua myös neljästä y:stä – yksilö, yhteisö, yhteiskunta ja ympäristö.

2. teeseistä teoiksi – Suomesta win-win-win esimerkkimaa, win-win-winland

win-win-win

win-win-win

Tulevaisuutta ei voi ennustaa, mutta sen voi luoda! Suomella on erinomaiset edellytykset – yhteistyössä muun maailman kanssa – rakentua win-win-win mallimaaksi, jossa ihminen, organisaatiot/yritykset sekä yhteiskunta ja ympäristö ovat kestävän menestyksen tiellä. Suomesta win-win-winland!

3. johtaminen
Johtaminen, johtajuus, johtamisinnovaatiot ja hyvä itsensä johtaminen ovat tärkeitä tulevaisuuden menestystekijöitä.

4. yhteistyö
Erinomainen ja uutta lisäarvoa luova yhteistyö – niin ihmisten kuin organisaatioiden välillä – sekä luovuus ja uudenlaiset toimintatavat mahdollistavat uudistumisen, kasvun, paremman tuottavuuden, vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden.

5. yksilöllisyys
Ihminen haluaa yhä enemmän toteuttaa itseään. Voittajia ovat
ne yritykset, jotka mahdollistavat yksilöiden intohimojen ja itsensä toteuttamisen.

6. yhteisöllisyys
Yhteisöllisyys on valtava voima. Se voi olla yrityksille
mahdollisuus tai uhka. Menestyjät hyödyntävät yksilöllisen yhteisöllisyyden voimavarat.

7. brändi
Brändi käsite laajenee kaikkeen mitä yritys on, mitä se tekee ja myös miten se kaiken
tekee.

8. asiakas
Asiakas on yhä enemmän kumppani ja innovaattori.

Ota yhteyttä >> – etsitään yhdessä parhaimmat kestävän menestyksen ratkaisut juuri sinun organisaatiollesi!