Vauhditamme uudistumistasi! Vaikuttavat palvelumme:

Uudistuminen palvelut

Vauhditamme uudistumistasi! Rakennamme asiakaskeskeisempiä, itseohjautuvampia ja uusiutumiskykyisempiä organisaatioita, jotka menestyvät tänään ja huomenna.

Luomme yhdessä asiakkaittemme kanssa uusia ratkaisuja ja toimintatapoja strategiatyöhön, liiketoimintaan, johtamiseen ja esimiestyöhön sekä organisaatiokulttuurin uudistamiseen. Hyödynnämme vaikuttavimpia ennakoinnin, strategiatyön, yhteiskehittämisen, kokeilukulttuurin sekä konsultoinnin, valmennuksen, fasilitoinnin ja palvelumuotoilun keinoja. Tavoitteenamme on asiakkaamme kestävä uudistuminen ja asioiden aito arkeen vienti.

Ratkaiseva kumppanuus – ainutlaatuisella kokemuksella!

Olemme työskennelleet yli 200 organisaation kumppanina ja uudistumisohjelmiimme on osallistunut kymmeniä tuhansia johtajia, esimiehiä, asiantuntijoita ja kehittäjiä. Pisin uudistumisen ja kasvun kumppanuutemme Konecranes Oyj:n kanssa on kestänyt jo yli 15 vuotta :)! Katso lisätietoa uudistumisen ja kasvun asiakkuuksistamme Nuolet

Kaikki uudistumispalvelumme listana:

Vahvista ennakointiosaamistasi!

Innostavat ja energisoivat tulevaisuuspajatosallista ennakointiin henkilöstö, asiakkaat ja sidosryhmät!
Organisaation ennakointikyvykkyyden rakentaminen – rakenna organisaatiollesi oma sutjakka ennakointijärjestelmä ja -kulttuuri!
Future Snapshot – välähdys tulevaisuudesta ™. Huippusuosittu tulevaisuus- ja ideamatka – jo yli 150 toteutusta!
Signaalisessio
– hajautettu ja ketterä ennakointitoimintamalli (kehitetty yhdessä Tekesin kanssa)

Strategia aidosti arkeen – strategisesti ajatteleva ja toimiva organisaatio!

Uutta! Teemapohjaiset Nanostrategia -työpajat!  (kesto 3-4 tuntia tai 1 pv, kysy lisää):

  • A. Valitse ensin haluamasi teema, jota haluta työstää. Teemavaihtoehdot: 1. Digitalisaatio  2. Uudet tavat tehdä työtä ja organisoitua 3. Uudet liiketoimintamallit.
    • Dazzlen tiimi hakee ja kerää teemaan liittyen parhaat kiteytykset ja käytännön case-merkit Suomesta ja maailmalta
  • B. Pureudu johto- tai kehitystiimisi kanssa nopeasti syvälle valittuun teemaan hyödyntäen Dazzlen keräämää tietoa, case-esimerkkejä ja #nanostrategia -menetelmää – mistä on kyse, mitkä ovat teemaan liittyvät mahdollisuudet ja miten teema vaikuttaa konkreettisesti yrityksesi toimintaan.
  • C. Tee vaikutuksista visuaalinen hahmotus ja päätä konkreettiset seuraavat askeleet. Esittele nanostrategia-löydöksesi muulle organisaatiolle ja johdolle.

Uutta! Strackathon (straghathon) – haasta ja luo organisaatiollesi uusi strategia 12-48 tunnissa! Kysy lisää! 
Uutta! Uudistumisen ja kasvun kanvaasi, UKK ™ –  
osallistava ja visuaalinen menetelmä organisaatiosi uudistumisen ja kasvun ideointiin ja konkretisointiin! (Kysy lisää!) 
Uutta! Strategy Escape Room!
Tee strategian luonnista ja käytäntöönviennistä aidosti energisoivaa, hauskaa ja yllättävää! Kysy lisää! 

Ketterä ja yhteisöllinen strategiatyö – osallista henkilöstö, asiakkaat ja muut sidosryhmät strategiatyöhön!
Strategian luonti ja toiminnallistaminen – strategian käytäntöön vienti, aidosti arkeen ja uusin tavoin
Strategiatyöpajat ja strategiaprosessien fasilitointi
Muutosketteryys ja resilienssi

Uudistava johtaminen ja esimiestyö!

Johtoryhmävalmennukset ja johtoryhmätyön kehittäminen – nosta johtotiimisi uudelle tasolle!
Hallitustyön kehittäminen – luo aito voimavarahallitus!
Johtamistaidot ja esimiesvalmennukset – nosta johtamiskyvykkyyttä!
Valmentava johtaminen – business coachingilla lisää luovuutta ja tuottavuutta
Itsensä johtaminen – luo vahva perusta
Virtuaalinen / hajautettu organisaatio ja johtaminen

Tuloksellinen ja tuottava yhteistyö!

Tiimivalmennukset, supertiimiytyminen ja ketterä tiimityö
Ryhmäcoaching
Kokousten sekä idea- ja suunnittelutyöpajojen fasilitointipalvelutulkoista tapahtumien fasilitointi ja energisointi meille!
Virtuaalitiimi- ja yhteistyötaidot sekä fasilitointitaidot

Asiakaskeskeinen organisaatio ja työkulttuuri – työntekijäkokemus luo asiakaskokemuksen!

Uutta! Simulaatiot, yrityspelit ja Specifique dialogialustat – oivalluttavat, vaikuttavat ja kustannustehokkaat uudistumistyökalut! Kysy lisää!
Organisaatiokulttuurin tunnistaminen, uudistaminen ja työntekijäkokemuksen muotoilu  – tue strategiaa ja luo parempaa asiakaskokemusta.
Kehittävä ja nopea kokeileminen ja kokeilukulttuurin luominen

Jatkuvan uudistumisen kyvykkyys – yksilö, tiimi ja organisaatio
Työssä innostuminen ja työintohimo

Innovointi, palvelumuotoilu ja liiketoiminnan kehittäminen

Organisaation innovaatiokyvykkyys – kulttuuri, johtaminen ja prosessit
Henkilöstölähtöinen innovointi, arjen innovaatiot ja kokeilukulttuuri
Palvelumuotoilu ja design thinking menestystekijänä
Kehittävä ja nopea kokeileminen ja kokeilukulttuurin luominen
Yksilön luovuustaidot ja ideointimenetelmät

Startup- ja kasvuyritykset

Liiketoimintamallien innovointi ja testaus sekä Business Model Canvas -valmennus
Hallitustyö ja Advisor Board -toiminta

win-win-win future® -menestysohjelma

win-win-win future® on kokonaisvaltainen menestysohjelma, joka yhdistää ennakoinnin, strategian, vastuullisuuden, innovoinnin, johtamisen, yhteistyön sekä yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden organisaatiosi uudeksi menestysmalliksi. Kysy lisää!

Ota yhteyttä Nuolet – vauhditamme uudistumistasi!