Julkaisut

Lupa tehdä toisin -sivusto 2016
Dazzle Oy on tuottanut tämän www-sivuston yhteistyössä Sitran ja Rondo Training Oy:n kanssa. Sivusto kokoaa yhteen tietoa ja työkaluja henkilöstölähtöiseen tuloksellisuuden kehittämiseen: LATU-toimintamalliin liittyen. Sivuston löydät täältä.

LATU-hankkeen ”Lupa tehdä toisin” -loppuraportti 2014
Dazzle oli mukana LATU-hankkeessa vuosina 2011-2013. LATU-hanke oli henkilöstölähtöinen tuottavuuden kehittämishanke, joka nojasi kahteen perusoletukseen: ”laadulla tuottavuutta” ja ”henkilöstö on organisaation tärkein tuottavuustekijä”. Loppuraportissa esitellään LATU-toimintamallin periaatteita ja hyötyjä. Loppuraportin löydät täältä.

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen – TEM julkaisu 30/2014. Dazzle Oy fasilitoi osallistavan työ- ja tulevaisuuspajan, jonka tuotoksia hyödynnettiin tässä julkaisussa. Julkaisun löydät täältä.

Palveluintegraattori-toiminta ja sen vauhdittaminen Suomessa -keskustelupaperi 2013
Palveluintegraattori-toiminnan vauhdittaminen tukee yrittäjyyttä ja yritysten kasvua sekä mahdollistaa uusien asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien tuottamisen tehokkaasti asiakkaiden tarpeisiin.Keskustelupaperin on laatinut luovuus- ja tulevaisuusjohtaja Vesa Auvinen, Dazzle Oy ja johtava asiantuntija Päivi Hirvola, Sitra. Lisätietoa ja keskustelupaperin löydät täältä.

Kohti innostunutta työyhteisöä
Verkkokirja, 2011 – Jaana Lerssi-Uskelin, Anna Vanhala, Heli Vähätiitto (Dazzle Oy). Työterveyslaitos 2011. ISBN 978-952-261-100-0 pdf, 41 sivua, 3,43 MB – lisätietoa ja verkkokirjan lataaminen TTL:n sivuilta löytyy täältä

Kadonnutta kansanvaltaa etsimässä – maakunta 2020
Dazzle fasilitoi 3 tulevaisuuspajaa, jossa Suomen maakunta johtajat pohtivat tulevaisuuden maakuntaa. Tästä syntyi Suomen maakuntajohtajien keskustelualoite – Sitran selvitys, lisätietoa ja selvityksen PDF muodossa löydät täältä.

Voit tilata ao. 16 Johtamistyyppiä -käsikirjoja sekä 16 Persoonallisuustyyppiä -työkirjoja suoraan Dazzlesta, Kaisa Tenhola 045 677 9884 tai spostilla etunimi.sukunimi@dazzle.fi tai Innotiimin nettikaupasta. Kirjat ovat työkirjoja, joita voit tilata itsellesi, ja hyödyntää yksin tai ryhmätöinä. Parhaimman hyödyn saat kun kirjat ovat osana valmennusta.

16 Johtamistyyppiä -käsikirja
Sirkka Auvinen
Heli Vähätiitto, Dazzle Oy
2007, Innotiimi

Käsikirja keskittyy eri persoonallisuustyyppien luontaisiin tapoihin johtaa, sekä erilaisten johtamistapojen vaikutuksiin työympäristössä. Tämän lisäksi kirja antaa käytännönläheisiä työkaluja esimiestyön tärkeimmillä osa-alueilla; itsensä johtaminen, valmentava johtaminen, palautteen antaminen, muutosjohtaminen ja ristiriitojen käsittely.

Jokaisessa osa-alueessa käsitellään johtamisen hyviä käytäntöjä sekä tarkastellaan aihetta erilaisuuden näkökulmasta. Kirja on suunniteltu kiireisen esimiehen arkeen. Aiheista on tiivistetty oleellinen tieto nopeasti hahmotettavaan muotoon. Lisäksi kunkin aihealueen lopussa on vinkkejä syventävästä kirjallisuudesta.

16 Persoonallisuustyyppiä -työkirja
Sirkka Auvinen, Dazzle Oy
2001, Innotiimi

”16 persoonallisuustyyppiä” tutustuttaa lukijat Katherine Briggsin ja Isabella Briggs Myersin kehittämään persoonallisuusanalyysiin. Kirja esittelee MBTI:n ja sen taustalla olevan tyyppiteorian käytännönläheisesti monipuolisten harjoitusten avulla, joita voi hyödyntää yksin tai ryhmätöinä.

Kirja sopii kaikille, jotka haluavat lisätä itsetuntemustaan ja haluavat oppia tunnistamaan hyväksymään ja hyödyntämään ihmisten erilaisuutta.

Suomen sekä suomalaisten yritysten ja organisaatioiden tulevaisuuden menestystekijät -haastattelututkimus 2009
Dazzle Oy:n tekemä haastattelututkimus Suomen sekä suomalaisten yritysten ja organisaatioiden tulevaisuuden menestystekijöistä – lataa haastattelututkimus tästä

Ota yhteyttä – etsitään yhdessä parhaimmat uudistumisen ratkaisut juuri sinun organisaatiollesi!